Tài liệu này là một trong những tài liệu kịch độc mà bản thân Ad EFA đã từng sử dụng và thấy quá là hay. Ad EFA Việt Nam...