Bạn gần như là một cuốn-từ-điển-Anh-Việt-sống. Ngữ pháp của bạn không chê vào đâu được. Các bài viết luận, đọc hiểu, chính tả… bạn hoàn thiện không chút vướng mắc. Nhưng bạn...