Ngoài việc tiếp thu kiến thức thông qua đọc sách thì lắng nghe cũng là một cách giúp việc học trở nên dễ dàng hơn. Hãy cùng EFA Việt...