“As…as” là một cụm rất hay được sử dụng thông dụng trong Tiếng Anh. Cụm từ “As…as” cũng đã hình thành nên nhiều Idioms và Expressions được sử dụng nhiều trong tiếng Anh. Liệu bạn đã biết và hiểu được bao nhiêu Idiom và Expression? Hãy cùng EFA Việt Nam khám phá một số Idiom và Expression hấp dẫn với “As … as” nhé!

idiom

1. Idiom: As bad as all that

Định nghĩa: Như một cái gì đó xấu xuất hiện

VD: It isn’t as bad as all that. You’ll be fine tomorrow.

Losing the game isn’t as bad as all that.

2. Idiom: As big as life

Định nghĩa: Một cách phóng đại để nói rằng ai đó xuất hiện ở một nơi cụ thể.

VD: There I saw him as big as life!

John came in the room and stood there as big as life.

3. Idiom: As black as pitch

Định nghĩa: Rất tối

VD: I couldn’t see a thing in the room because it was as black as pitch.

I can’t see a thing. It’s as black as pitch. Get a flashlight.

4. Idiom: As blind as a bat

Định nghĩa: thị lực rất tệ

VD: He’s as blind as a bat. You can believe what he says.

That ball was in! You’re as blind as a bat!

5. Idiom: As busy as a beaver / as busy as a bee

Định nghĩa: Rất bận

VD: I was as busy as a bee over the weekend. I got a lot done.

He’s always as busy as a beaver. I wonder if he ever takes a break.

6. Idiom: As clean as a whistle

Định nghĩa: Rất sạch sẽ.

VD: That car is as clean as a whistle now that you’ve washed it.

I like to keep my desk as clean as a whistle.

7. Idiom: As clear as crystal

Định nghĩa: Rất rõ ràng và dễ hiểu

VD: Let me be as clear as crystal. Hurry up!

She was as clear as crystal about her intentions.

8. Idiom: As cool as a cucumber

Định nghĩa: Bình tĩnh và không hồi hộp

VD: You have to remain as cool as a cucumber to be successful.

I stayed as cool as a cucumber as finished the exercise.

9. Idiom: As crazy as a loon

Định nghĩa: Rất điên

VD: She’s as crazy as a loon. You can’t believe a word she says.

I wouldn’t worry about his opinion, he’s as crazy as a loon.

10. Idiom: As dead as a doornail

Định nghĩa: chết

VD: That’s as dead as a doornail. Forget about it.

The project is as dead as a doornail.

11. Idiom: As easy as pie

Định nghĩa: Rất dễ

VD: You’ll find the exercise is as easy as pie.

This game is as easy as pie.

12. Idiom: As far as possible

Định nghĩa: Càng nhiều càng tốt

VD: I’ll see what I can do as far as possible.

She went as far as possible in trying to get the project approved.

13. Idiom: As flat as a pancake

Định nghĩa: Rất phẳng

VD: Kansas is as flat as a pancake.

Make sure the table is as a flat as a pancake.

14. Idiom: As free as a bird

Định nghĩa: Cảm thấy rất tự do và dễ chăm sóc

VD: Our children are away for the weekend so we’re as free as a bird.

I used to feel as free as a bird when I was younger.

15. Idiom: As good as done

Định nghĩa: Sắp xong

VD: The job is as good as done.

We’re almost ready to begin. The cake is as good as done.

16. Idiom: As happy as a clam

Định nghĩa: Rất vui và hài lòng

VD: I’m as happy as a clam living in Portland.

She seemed as happy as a clam yesterday.

17. Idiom: As hard as nails

Định nghĩa: Độc ác và rất khó tính.

VD: He’s as hard as nails with his staff.

Don’t work for her. She’s as hard as nails.

18. Idiom: As hungry as a bear

Định nghĩa: Rất đói

VD: Do you have a sandwich? I’m as hungry as a bear.

When we arrived I was as hungry as a bear.

19. Idiom: As innocent as a lamb

Định nghĩa: Không có cảm giác tội lỗi

VD: There’s no way she could have done that. She’s as innocent as a lamb.

He’s only pretending to be as innocent as a lamb.

20. Idiom: As mad as a hatter

Định nghĩa: Điên

VD: Don’t believe anything he says. He’s as mad as a hatter.

They threw him out of court because he was as mad as a hatter.

21. Idiom: As old as the hills

Định nghĩa: Rất cũ

VD: My aunt is as old as the hills.

That car is as old as the hills.

22. Idiom: As plain as day

Định nghĩa: Đơn giản, rõ ràng

VD: The facts are as plain as day.

What you need to do is as plain as day.

23. Idiom: As pleased as punch

Định nghĩa: Rất hạnh phúc với một cái gì đó

VD: He’s as pleased as punch with the new boss.

She’s as pleased as punch with her new car.

24. Idiom: As quiet as a mouse

Định nghĩa: Rất yên tĩnh, nhút nhát.

VD: She sat in the corner and was as quiet as a mouse at the party.

Can you believe that he was as quiet as a mouse when he was a boy?

25. Idiom: As right as rain

Định nghĩa: Chính hãng và đúng

VD: Yes, that’s as a right as rain!

She feels his views are as right as rain.

26. Idiom: As sick as a dog

Định nghĩa: Rất ốm

VD: My brother is at home as sick as a dog.

I’m feeling as sick as a dog. I think I need to go home.

27. Idiom: As sly as a fox

Định nghĩa: Thông minh và thông minh

VD: She understood the situation and used it to her advantage because she’s as sly as a fox.

Don’t trust him because he’s as sly as a fox.

28. Idiom: As soon as possible

Định nghĩa: Vào thời điểm sớm nhất có thể

VD: Could you reply to my request as soon as possible.

I’ll get back to you as soon as possible with the information.

 

Xem thêm: English tip: Những thành ngữ & cụm từ tiếng Anh thú vị với “DO”

 

Trên đây là những Idioms và expressions rất hay và hữu ích đi cùng với “as…as”. Hãy lưu bài viết để có thể luyện tập, vận dụng các Idioms và expressions vào phong cách nói chuyện của bản thân để những cuộc trò chuyện của bạn sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều. Trong tương lai, EFA Việt Nam sẽ đem tới các bạn thêm nhiều bài viết bổ ích. Vì vậy các bạn hãy đón xem nhé. Chúc các bạn may mắn và thành công!