Chúc mừng bạn Nguyễn Quốc Phương đã đạt điểm gần như tuyệt đối –  955 TOEIC với các điểm thành phần như sau: Listening: 495 Reading: 460 Là một...
  Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Ngọc đã đạt 855 TOEIC với số điểm thành phần như sau: Listening: 435 Reading: 420 Là một trong những tên tuổi uy tín...
  Chúc mừng bạn Nguyễn Ngọc Anh đã đạt 885 TOEIC với số điểm thành phần như sau: Listening: 440 Reading: 445 Là một trong những tên tuổi uy tín...
  Chúc mừng bạn Nguyễn Hoài Nam đã đạt 840 TOEIC với số điểm thành phần như sau: Listening: 440 Reading: 400 Là một trong những tên tuổi uy tín...
  Chúc mừng bạn Lê Thị Thanh Mai đã đạt 875 TOEIC với số điểm thành phần như sau: Listening: 455 Reading: 425 Là một trong những tên tuổi uy...
  Chúc mừng bạn Đào Thị Thuý Anh đã đạt 850 TOEIC với các điểm thành phần như sau: Listening: 435 Reading: 415 Là một trong những tên tuổi uy...
  Chúc mừng bạn Vũ Thuỳ Linh đạt 885 TOEIC với số điểm thành phần như sau: Listening: 445 Reading: 440 Là một trong những tên tuổi uy tín trong...
  Chúc mừng bạn Bùi Ngọc Bình đạt 800 TOEIC với các điểm thành phần như sau: Listening: 410 Reading: 390 Là một trong những tên tuổi uy tín trong...
  Chúc mừng bạn Nguyên Hoàng đã đạt 725 TOEIC với số điểm thành phần như sau: Listening: 355 Reading: 370 Là một trong những tên tuổi uy tín trong...
  Chúc mừng bạn Bùi Tiến Lực đã đạt 750 TOEIC với số điểm thành phần như sau: Listening: 355 Reading: 395 Là một trong những tên tuổi uy tín...
  Chúc mừng bạn Vũ Tuấn Long đã đạt 735 TOEIC với số điểm thành phần như sau: Listening: 350 Reading: 385 Là một trong những tên tuổi uy tín...
  Chúc mừng bạn Phùng Thị Dung đã đạt 750 TOEIC với các điểm thành phần như sau: Listening: 345 Reading: 405 Là một trong những tên tuổi uy tín...
  Chúc mừng bạn Phạm Xuân Dũng đã đạt 740 TOEIC với các điểm thành phần như sau: Listening: 355 Reading: 385 Là một trong những tên tuổi uy tín...