Chúc mừng bạn Nguyễn Quốc Phương đã đạt điểm gần như tuyệt đối –  955 TOEIC với các điểm thành phần như sau: Listening: 495 Reading: 460 Là một...
Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Ngọc đã đạt 855 TOEIC với số điểm thành phần như sau: Listening: 435 Reading: 420 Là một trong những tên tuổi uy tín...
Chúc mừng bạn Nguyễn Ngọc Anh đã đạt 885 TOEIC với số điểm thành phần như sau: Listening: 440 Reading: 445 Là một trong những tên tuổi uy tín...
Chúc mừng bạn Nguyễn Hoài Nam đã đạt 840 TOEIC với số điểm thành phần như sau: Listening: 440 Reading: 400 Là một trong những tên tuổi uy tín...