Nguyễn Đức Tâm là một học sinh tiềm năng đã được EFA Việt Nam tư vấn du học. Hiện nay, Tâm đang là du học sinh Anh tại đại học Middlesex. Sau khi đã ổn định cuộc sống tại Anh, Tâm đã gửi cho EFA Việt Nam những lời tâm sự này. Những chia sẻ của Tâm chắc chắn sẽ rất bổ ích cho con đường du học của bạn!

Nội dung bức thư của Tâm, hiện đang là du học sinh Anh

“EFA is outstanding for its group of professional consultants. There are some merits which can be seen from my perspective.

du học sinh Anh

First of all, advisors are qualified and experienced enough to give students useful guidance in the running towards studying abroad, such as which universities to choose, why to choose those schools, when to start the course and how to settle their lives in a whole new academic environment.

Secondly, EFA consultants seem so enthusiastic as well as caring. They perceive students’ strength so that students can be helped to impress admission teams with their portfolios. These advisors usually encourage and take good care of students whenever they are in need of help.

Last but not least, I do appreciate EFA advisors’ responsibility. They are always accountable for their job. When a student trusts and chooses to be a customer of EFA, he can be assured of the outcome of his choice. Moreover, EFA lays an emphasis on their responsibility of completing missions to bring Vietnamese students abroad.

Thanks to EFA, I am going to become a student at Middlesex University in London, the UK in the upcoming September 2016. I would like to express my gratitude to EFA for being the bridge taking me closer to the UK, which many globally prestigious universities are situated in.”

Lời nhắn nhủ của chúng tôi  

Tâm cũng như nhiều bạn học sinh khác đã được tư vấn du học một cách đúng đắn. Các bạn ấy đã bước đầu thực hiện được ước mơ của mình. Không chỉ là du học sinh Anh, EFA Việt Nam còn góp phần tăng lượng sinh viên Việt tại Mỹ, Úc, Singapore… Còn bạn thì sao? Bạn đã có định hướng đúng đắn trong việc du học?

Vậy nên, hãy để chúng tôi giúp bạn!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.