Có phải ai giỏi tiếng anh cũng biết Translate ? Sự thật là “No”. Bởi vì dịch không có nghĩa là nghĩa của từng từ ghép lại với nhau mà là cả nghệ thuật.

– Nghĩa của các từ trong dich viết không chỉ dừng lại ở nghĩa các từ đơn thuần

Rely on your wits and savvy – it can prove to be helpful when translating a difficult text

– Dịch viết dựa vào sự tư duy nhanh và tầm hiểu biết – điều này có thể được thể hiện rõ khi dịch các bài khó.

Ask a specialist or a native speaker to proofread your translation so that it sounds natural

– Hãy hỏi chuyên gia hoặc người bản ngữ đọc hiệu đính bản dich của bạn để nó được tự nhiên nhất.

Never accept a project which you know is not within your abilities

– Đừng bao giờ nhận những dự án mà bạn biết là ngoài khả năng của mình.

Skills and translation expertise come with time – remember it!

– Dịch thuật cũng như mọi kỹ năng khác cần thời gian – hãy nhớ điều này!

Language nuances do matter when making a professional translation

– Sắc thái ngôn ngữ cần được cân nhắc khi dịch các bài mang tính chất chuyên nghiệp

A good translation is worth taking time for!

– Một bài dịch hay đáng để ta dành thời gian cho nó

The way documents are organized in one country may not be understood in another

– Mỗi ngôn ngữ các tổ chức văn bản sẽ khác nhau

Emulate the original style of the author, be it humorous, wordy, or scientific language, etc.

– Tôn trọng văn phong gốc của tác giả, nếu nó hài hước hãy để nó hài hước, dài dòng để nó dài dòng, văn phong khoa học hãy cố gắng để nguyên nó …

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.