Du học hè là một trong những hình thức giao lưu văn hóa rất bổ ích dành cho lứa tuổi học sinh. Singapore, vốn nổi tiếng với môi trường...