Tại Úc, ngành sư phạm nhận được đãi ngộ rất lớn, xếp thứ 4 trên thế giới về những ngành được đãi ngộ lớn nhất. Du học ngành sư...