Amity là một trong số các trường đào tạo Kinh doanh khá nổi tiếng tại Singapore. Với lợi thế xin Visa dễ dàng, cơ hội việc làm hấp dẫn,...
    Hiện nay, với nền giáo dục tiên tiến và ứng dụng học thuật cao trong đời sống, lượng du học sinh đến Singapore du học hằng năm đang chiếm...