Singapore là một trong những lựa chọn du học hàng đầu cùng với Anh, Úc, Mỹ nhưng số lượng sinh viên Việt Nam du học Singapore vẫn chiếm đa...