Trong Writing Task 1, dạng bài Line graph là một trong các dạng bài rất thường gặp khi thi IELTS. Tuy đây không phải là thách thức lớn, nhưng để...