Để IELTS Writing đạt điểm cao, ngoài tiếng Anh học thuật tốt, bạn cũng cần biết một số tips nhỏ sau đây, sẽ giúp cải thiện điểm số Writing...