Thành phố Newcastle là nơi được nhiều sinh viên trên thế giới biết nhiều đến vì có nhiều trường đại học nổi tiếng như trường Đại học Newcastle, trường Northumbria…...

ĐẠI HỌC WESTMINSTER, LONDON

  • 24:04:2018
  • Nguyen Lan Quynh
Nhắc đến đại học Westminster Anh Quốc, ta nhớ ngay đến ngôi trường hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực kinh tế cùng cơ sở vật chất hiện đại...