I. Giới thiệu khái quát về Vương Quốc Anh Vị trí địa lý. Vương Quốc Anh là một đảo quốc lớn nhất châu Âu, bao gồm 4 Xứ (England,...