Valentine đang đến gần. Sẽ thật tuyệt nếu bạn diễn đạt những lời yêu thương của mình cho người ấy bằng tiếng Anh. Tuy vậy, đôi khi “I love you” vẫn chưa đủ để thể hiện tình cảm của hai người. Thế nên, EFA Việt Nam sẽ chỉ cho bạn 1001 cách nói lời yêu mà không cần dùng từ “love”. Cùng ghi lại để dành lời yêu thương đến nửa kia của mình nhé!

Sử dụng tính từ để nói lời yêu thương

Be passionate about: having or showing strong feelings of sexual love.

Eg: I am passionate about you right at first sight. Do you want to be my girlfriend?

Be affectionate towards: showing caring feelings and love for somebody.

Eg: He is very affectionate towards his children. They make him happy every day.

Be infatuated with: having a very strong feeling of love or attraction for somebody/something so that you cannot think clearly and in a sensible way

Eg: She was completely infatuated with him. But now, I think it’s over.

Be devoted to: having great love for somebody/something and being loyal to them

Eg: They were totally devoted to each other. However, their love does not last long.

Be enamoured of/with: Be in love with somebody.

Eg: He is enamoured with you. I can say that for sure

Be smitten with/by: (especially humorous) suddenly feeling that you are in love with somebody.

Eg: From the moment they met, he was completely smitten by her. She was so stunning.

Be keen on: liking somebody/something very much; very interested in somebody/something

Eg: Tom’s very keen on Anna. Sadly, Anna does not fall for him.

Be fond of: feeling affection for somebody, especially somebody you have known for a long time.

Eg: Over the years, I have grown quite fond of her. I will ask her out tomorrow night.

Sử dụng động từ để nói lời yêu 

Fancy:  find somebody very attractive.

Eg: I think she fancies me. I have a feeling for her, too

Have a crush on someone: a strong feeling of love, that usually does not last very long.

Eg: I had a huge crush on her. I really want to know her feeling for me.

Adore: love somebody very much.

Eg:  She adores him. It is obviously true.

Head over heels in love with somebody: loving somebody very much.

Eg: She’s fallen head over heels in love with her boss. I think they will soon become a couple.

Fall for somebody: to fall in love with somebody.

Eg: They fell for each other instantly. Their marriage took place not very long after that.

Have a thing for somebody: have a strong like of somebody in a way that seems strange or unreasonable.

Eg: She has a thing about men with beards. Her ex boyfriends all have beards.

Tiếng Anh thật phong phú phải không? Từ giờ, hãy biến những lời yêu thương của bạn thêm chân thành bằng những cấu trúc này nhé. Mong rằng bạn và người bạn yêu thương sẽ mãi hạnh phúc. Chúc các bạn một Ngày Lễ tình nhân thật ấm áp. Với các bạn còn chưa tìm được nửa kia của mình. Đừng quá lo lắng hay vội vàng. Hãy nhớ rằng, chờ đợi là hạnh phúc!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.