Trong các cuộc hội thoại, chúng ta thường hay sử dụng các tục ngữ. Trong bài viết này, EFA Việt Nam sẽ chỉ ra một số cách sử dụng phổ biến của tục ngữ (proverb): đưa ra cảnh báo, chỉ trích và an ủi mọi người. Hãy cùng biến tìm hiểu thêm về các tục ngữ để biến tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai của bạn nhé!

Proverb in English

1. Proverb: “Don’t count your chickens (before they hatch/before they are hatched)”

Hãy bắt đầu với một số cảnh báo!

“Don’t count your chickens (before they hatch/before they are hatched)”.

Điều này có nghĩa là chúng ta nên cẩn thận không dựa vào thứ gì đó mà chúng ta có thể không nhận được hoặc điều đó có thể không xảy ra. 

2. Proverb: “A bird in the hand (is worth two in the bush)”

Một câu tục ngữ có ý nghĩa tương tự với “Don’t count your chickens (before they hatch/before they are hatched)” là “A bird in the hand (is worth two in the bush)”, có nghĩa là thứ gì đó chúng ta đã có có giá trị hơn thứ chúng ta nghĩ chúng ta có thể nhận được trong tương lai.

3. Proverb: “Look before you leap” /  “Better (to be) safe than sorry”

Có một vài câu tục ngữ liên quan đến việc cẩn thận trước khi hành động. Một cách đơn giản là “Look before you leap”. Tương tự như vậy, chúng ta nói “Better (to be) safe than sorry”, có nghĩa là tốt nhất nên thận trọng nếu chấp nhận rủi ro có thể có hậu quả xấu. 

4. Proverb: “Don’t bite off more than you can chew”. 

Nếu chúng ta muốn cảnh báo ai đó đừng cố làm quá nhiều, chúng ta thường nói “Don’t bite off more than you can chew”

5. Proverb: “Give them an inch and they’ll take a mile”

Chúng ta có thể cảnh báo ai đó nghiêm khắc với trẻ em, nhân viên, v.v., bằng cách nói “Give them an inch and they’ll take a mile”, nghĩa là nếu bạn cho họ một chút tự do, họ sẽ cố gắng để có được nhiều hơn.

6. Proverb: “Two wrongs don’t make a right”

Câu tục ngữ thường có vẻ nghiêm trọng, đặc biệt nếu chúng được hướng vào người bạn đang nói chuyện. Chẳng hạn, nếu ai đó biện minh cho một hành động xấu bằng cách nói rằng đó là phản ứng với một hành động xấu khác, chúng ta có thể nói với họ một cách nghiêm khắc rằng “Two wrongs don’t make a right”. 

7. Proverb: “People (who live) in glass houses (shouldn’t throw stones)”

Khi chúng ta nói “People (who live) in glass houses (shouldn’t throw stones)”, chúng tôi muốn nói rằng mọi người không nên chỉ trích người khác vì những phẩm chất xấu mà họ có. Và nếu ai đó phàn nàn rằng chất lượng công việc kém của họ là do thiết bị không đạt tiêu chuẩn, đôi khi chúng tôi thể hiện sự hoài nghi bằng cách nói Một công nhân tồi luôn đổ lỗi cho công cụ của mình.

8. Proverb: “Rome wasn’t built in a day”

Tục ngữ không phải đều để nói khắt khe về đạo đức. Một số trong số đó được thiết kế để làm cho chúng ta cảm thấy tốt hơn. Ví dụ, nếu ai đó thất vọng vì họ đang tiến triển chậm, chúng ta có thể nói “Rome wasn’t built in a day”, có nghĩa là những việc đáng giá thường mất nhiều thời gian. 

9. Proverb: “Where there’s a will, there’s a way”

Nếu ai đó nản lòng vì họ có thể tìm ra cách để đạt được điều gì đó, chúng ta có thể nói “Where there’s a will, there’s a way”, nghĩa là nếu họ muốn nó đủ, một giải pháp sẽ được tìm thấy. 

10. Proverb: “You can’t make an omelette without breaking eggs”

Nếu ai đó lo lắng vì có gì đó không ổn hoặc họ đã làm phiền ai đó, chúng ta có thể nói “You can’t make an omelette without breaking eggs”, nghĩa là không thể đạt được những thứ mà không có một số tác động xấu.

 

Xem thêm: Proverbs in English: Một số tục ngữ phổ biến trong tiếng Anh – Phần 1

 

Hy vọng bạn thấy những câu tục ngữ này hữu ích. Hãy luyện tập tiếng Anh mỗi ngày và comment cho EFA Việt Nam biết bạn đã sử dụng hiệu quả những tục ngữ này như thế nào nhé! Chúc bạn may mắn và thành công.