Tổng qua chung về hệ thống giáo dục Australia

  • Điểm khác biệt của hệ thống giáo dục Australia so với nhiều quốc gia khác là Hệ Thống Bằng Cấp Australia (Australian Qualifications Framework – AQF). 
  • Hệ thống AQF cho phép học sinh chuyển cấp hoặc chuyển trường một cách dễ dàng miễn là thỏa mãn các yêu cầu về thị thực du học. Điều này giúp sinh viên có được sư lựa chọn và linh động trong việc lên kế hoạch cho sự nghiệp.
  • Hệ thống AQF cũng tạo thuận lợi hơn cho bằng cấp của bạn được các chính phủ nước ngoài công nhận. 

Công nhận kết quả học tập trước

  • Công nhận kết quả học tập trước (RPL) là một phần quan trọng trong Hệ thống AQF. Nếu đạt kết quả tốt, bạn sẽ được cấp tín chỉ để nhận bằng.
  • Mặc dù tất cả các cơ sở giáo dục đều công nhận hệ thống AQF nhưng mỗi trường lại có chính sách riêng về việc công nhận kết quả học tập trước. 
  •  Những lộ trình học tập điển hình và các trang liên kết để biết thêm thông tin – bạn có thể tìm hiểu chi tiết bằng cách bấm chọn từng văn bằng trên biểu đồ.

Những dẫn chứng cơ bản

– Cả hai đẳng cấp chuyên nghiệp & đào tạo và phổ thông có thể mở các khóa/môn dạy nghề và đào tạo cho những học sinh theo đuổi Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Phổ Thông và Chứng Chỉ Nghề I-IV
– Cả đại học lẫn các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp & đào tạo đều có các khóa học ở trình độ Văn Bằng Chuyên Nghiệp (Diploma) và Văn Bằng Chuyên Nghiệp Cao Cấp (Advanced Diploma)
– Các trường đại học và các trường cao đẳng có thể cấp các Chứng Chỉ Nghề I-IV
– Các trường đào tạo và dạy nghề có thể liên kết với các trường đại học để cung cấp các khóa học ở trình độ Cử Nhân cũng như Chứng Chỉ và Văn Bằng Hậu Ðại Học (Degree, Graduate Certificate and Graduate Diploma)

Các Khóa Học Cơ Bản và Các Khóa Học Chuyển Tiếp

Hệ thống AQF bao gồm hầu hết các khóa học và các khóa đào tạo mà du học sinh, với chiếu khán du học, ghi danh theo học. 

Các khóa học không nằm trong hệ thống AQF thường được biết dưới tên là Foundation Studies hoặc Bridging tức Các Khóa Học Cơ Bản hoặc Các Khóa Học Chuyển Tiếp. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.