Đối với IELTS Speaking, mỗi Topic đều sẽ có những Template riêng để có thể áp dụng với các dạng đề khác nhau. Với bài viết dưới đây, hãy cùng EFA Việt Nam khám phá phương pháp viết mở bài hiệu quả trong IELTS Speaking Part 2.

Introduction - IELTS Speaking Part 2

Mở đầu cho bài nói IELTS Speaking Part 2, bạn có thể sử dụng 2 mẫu câu sau:

  • Câu 1: Giới thiệu chung về thông tin muốn đề cập:

Well, the … I want to talk about is called…., which is….., specializing….

  • Câu 2: Mở rộng vấn đề ra một chút:

It is one of the most….

 

Lưu ý: Với 2 mẫu câu trên, bạn có thể sử dụng nói riêng lẻ hoặc gộp chung thành 1 câu cho Introduction tùy theo từng trường hợp khác nhau.

Đối với trường hợp bạn gặp đề bài khó, số lượng từ vựng để nói có hạn. Bạn có thể sử dụng Template 2 câu. Đây là cách giúp bạn kéo dài thời gian để nghĩ thêm ideas để nói. 

Với những topic dễ hơn, có nhiều ý tưởng và từ vựng hơn thì bạn có thể gộp lại hết phần trả lời trong 1 câu.

1. Speaking Introduction: dạng bài DESCRIBE AN OBJECT

Ví dụ 1: Describe a restaurant: 

You should say: where it is how often you go to this restaurant what special dishes they serve there.

Câu mở đầu: Well, the restaurant I want to talk about is called Pizza Hut, which is a Western-styled restaurant, specializing in pizza and spaghetti. It is one of the most popular and famous restaurants in Vietnam these days. (15s)

 

Ví dụ 2: Describe something expensive you want to buy if you have money?

You should say: where you can get it? how much it costs what you can use it for?

Câu mở đầu: Well, something expensive I want to buy is a compact vehicle called Smart, which is presented by Mercedes-Benz and is currently the most popular car for fashion-conscious people. (15s)

 

2. Speaking Introduction: dạng bài DESCRIBE A PERSON

Ví dụ: Describe a famous person.

Câu mở đầu: Well, the famous person I want to talk with you about is Michael Jackson, who used to be a world-renowned singer, dancer, performer, entertainer, and the “King of Pop”.

 

3. Speaking Introduction: dạng bài DESCRIBE A PLACE

Ví dụ: Describe your favorite shop

Câu mở đầu: Well, my most favourite shop is called Amazon, which is actually a website, specialising in selling books.

4. Speaking Introduction: dạng bài DESCRIBE AN EVENT

Ví dụ 1: Describe an exciting experience 

Câu mở đầu: Well, the exciting experience I want to tell you about happened several years ago when I was studying in university. I was on a basketball team with some of my classmates.

 

Ví dụ 2: Describe a conversation over the telephone

Câu mở đầu: Well, the telephone conversation I want to tell you about is a telephone interview I had several months ago when I was talking with a guy called Mark, the representative from the University of Manchester.

 

Qua các ví dụ trên, ban có thể thấy được sự linh động của các sử dụng Template tỏng Speaking. Sử dụng các mệnh đề quan hệ một cách hợp lý cũng là cách để bạn ghi điểm trong mắt người chấm thi.

 

Xem thêm: Tip for IELTS: Cách đạt điểm cao kỹ năng Coherence & Fluency trong IELTS Speaking.

 

Để đạt được điểm thi IELTS Speaking cao, bạn cần chỉn chu cho từng phần bài thi của mình. Chính vì thế, việc của bạn là luyện tập thuần thục để trở thành phản xạ tự nhiên. Và hy vọng bài viết trên đây là sẽ giúp bạn có cho mình cách viết phần Introduction hiệu quả cho mọi dạng đề/ topic trong IELTS Speaking Part 2.