Phần lớn chúng ta đều tin rằng, có rất nhiều từ tiếng Anh dịch sang tiếng Việt đều có nghĩa tương tự nhau. Tuy nhiên, với người bản ngữ, họ sẽ sử dụng các từ này với những ý nghĩa khác nhau và tuỳ thuộc vào ngữ cảnh nữa đó. Hãy cùng EFA Việt Nam bắt đầu tìm hiểu về cách dùng chính xác nhất của “Number/ Amount/ Proportion/ Figure” ngay nhé!

  1. Number:

Nghĩa số lượng: “The number of” nghĩa là “những”, dùng để diễn tả số lượng nhiều. “The number of” thường dùng với danh từ số nhiều. Tuy nhiên, động từ trong câu vẫn chia ở ngôi thứ 3 số ít.

Ví dụ: Recently, the number of children is under pressure of studying from their parents.

Nghĩa tính chất: Trong một số trường hợp, động từ theo sau “the number of” được chia ở ngôi thứ 3 số nhiều để chỉ tính chất của danh từ

Ví dụ: The number of rare animals are decreasing day by day.

Lưu ý: Không dùng để diễn tả tỷ lệ phần trăm hoặc dùng với danh từ không đếm được (money, time)

  1. Amount: dùng dưới dạng: the amount of + danh từ không đếm được

Lưu ý: Không dùng với các danh từ đếm được

Ví dụ: The amount of oil was minimal, just enough to cover the surface of the drop

  1. Proportion: “the proportion of + danh từ số nhiều”

Một số lượng đã cho trên tổng số, có thể được dùng với cả phần trăm hoặc số lượng của một nhóm – “proportion” mang ý nghĩa chung chung hơn so với “percentage” và thường dùng nhiều khi so sánh

Ví dụ: The proportion of male students is higher than the proportion for female students

     4. Figure: dùng dưới dạng: the figure of + số liệu liệt kê

Lưu ý: Từ này dùng được với danh từ đếm được, không đếm được và tỷ lệ phần trăm.

           The figure of + tên quốc gia: số liệu thống kê của quốc gia đó

Ví dụ:

  • The figure for + danh từ số nhiều: the figure for students
  • The figure for + danh từ không đếm được: the figure of unemployment
  • The figure for + tên quốc gia: the figure for Vietnam
  • The figure for + phần trăm: the figure for female students is 30%

EFA Việt Nam mong rằng thông qua bài viết này, các bạn sẽ có thể phân biệt và sử dụng chính xác các từ chỉ số liệu, phần trăm này nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.