Biểu đồ đường – Line graph được xem là dạng bài khá cơ bản và dễ ghi điểm trong IELTS. Để đạt điểm cao trong phần này, ta không chỉ cần chuẩn bị kiến thức từ từ vựng tới cấu trúc phù hợp, mà còn cần nắm vững một số nguyên tắc cơ bản để hạn chế những lỗi sai. Hãy cùng EFA Việt Nam tìm hiểu rõ hơn nhé!

1. Biểu đồ Line graph là biểu đồ gì?

Dạng biểu đồ Line là biểu đồ trong đó chứa một hoặc nhiều đường, một đường biểu diễn cho sự thay đổi của 1 yếu tố nào đó qua nhiều mốc thời gian (tuần, tháng, năm…). Người viết sẽ làm những việc như sau:

 • Viết một đoạn văn ít nhất 150 từ để miêu tả thông tin trong biểu đồ.
 • Miêu tả thông tin được cung cấp.
 • Miêu tả biểu đồ khách quan, không lồng quan điểm của người viết.
 • Sử dụng các ngôn ngữ, cấu trúc phù hợp, chuẩn xác.

2. Đặc điểm của bài Line graph.

Thông tin trong Writing task 1 khi được diễn tả dưới dạng line graph dùng để nói lên sự thay đổi của sự vật, sự việc qua thời gian. Chính vì vậy, số liệu ở trục hoành của line graph luôn là thời gian. Thời gian ở đây có thể là thứ, ngày, tháng, năm hoặc chi tiết hơn là giờ. Nhưng một đặc điểm có thể được khẳng định là vì diễn tả sự thay đổi theo thời gian, chúng ta bao giờ cũng nhìn ra được xu hướng của sự thay đổi đó, hoặc tăng hoặc giảm hoặc giữ nguyên không đổi. Thêm vào đó, thì của câu được sử dụng cần phải đồng nhất với nhau.

Ví dụ như, nếu là miêu tả tả trong quá khứ thì dùng thì quá khứ, còn nếu là diễn biến từ quá khứ tới tương lại thi dùng hiện tại đơn hay thì hiện tại hoàn thành.

3. Cách đọc biểu đồ Line graph.

Trước khi phân tích Line Graph, bạn hãy đọc lướt qua biểu đồ cho sẵn để biết được:

 • Biểu đồ đã cho đưa ra những thông tin gì (dựa vào trục hoành và trục tung của line)
 • Đơn vị đo của từng số liệu (ví dụ trục hoành có ghi các mốc thời gian cụ thể, vậy bạn phải xác định xem nó được đo bằng ngày, tháng, năm, hay một khoảng thời gian nhất định)
 • Xem biểu đồ gồm bao nhiêu line (đường biểu diễn). Mỗi đường biểu diễn sẽ ứng với một đặc điểm của số liệu bạn cần phân tích. Nó được phân biệt với những màu sắc và cách kí hiệu khác nhau.

4. Hướng dẫn cách viết dạng Line graph trong IELTS Writing task 1.

Bố cục của dạng bài này có 3 phần: Introduction, Overview, Body paragraph. Trong body paragraph chúng ta sẽ viết 2 đoạn.

Ví dụ: 

Bước 1: Phân tích đề.

 • Đối tượng (chủ ngữ) của biểu đồ là gì?
  Chủ ngữ ở đây là: Average annual expenditure on cell phone, national and
  international fixed-line services
 • Đơn vị là gì?
  Đơn vị ở đây là: $
 • Có mốc hay khoảng thời gian không?
  Ở đây chúng ta có 9 mốc thời gian từ 2001 đến 2010.
 • Số đường có trong biểu đồ ?

        Có 3 đường trong biểu đồ.

 • Thì của động từ?

      Ở ví dụ này, những mốc thời gian là ở trong quá khứ, nên ta sẽ dùng thì quá

      khứ đơn (giữa 2001 – 2010 ).

Bước 2Viết Introduction.

Viết lại bằng ngôn ngữ, cấu trúc của mình, tránh những từ ngữ đã được đề sử dụng. Đoạn này chúng ta chỉ nên viết 1-2 câu, hay còn gọi là Paraphrase đề tài để miêu tả cho người đọc biết là biểu đồ này nói lên điều gì như cái gì được mô tả cùng với khoảng thời gian, địa điểm.

Ví dụThe graph  below shows consumers’ average annual expenditure on cell phone, national and international fixed-line and services in America between 2001 and 2010.

Bước 3: Xác định ý và viết Overview.

Vì Line Graph chủ yếu mô tả về xu hướng phát triển của sự vật, hiện tượng nên cần phải cho người đọc thấy rõ được xu hướng đó bằng cách viết các cấu trúc câu mô tả xu hướng của biểu đồ. Nhóm những thông tin trong biểu đồ thành 2 nhóm tương đồng có cùng xu hướng hoặc sự thay đổi: 

 • Số liệu cao nhất và số liệu thấp nhất: Hãy chú ý đến những số liệu cao nhất và thấp nhất trong biểu đồ vì nó có thể là mốc để đánh giá những số liệu khác trong biểu đồ. 
 • Tốc độ thay đổi của số liệu: Sau khi đã làm hai bước trên, bạn phải xem tốc độ tăng hay giảm của số liệu ra sao
 • Số liệu của đường nào cao hơn/ thấp hơn đường nào trong suốt giai đoạn được miêu tả hoặc trong hầu hết giai đoạn được miêu tả. (dùng cấu trúc so sánh)
 • Không nhắc đến số liệu: Lưu ý rằng Overview chỉ đưa ra đánh giá về những điểm nổi bật nhất của Line Graph và xu hướng phát triển hay đi lên của hiện tượng được nhắc đến trong bài. Vì vậy, bạn không được phép đưa số liệu vào phần Overview bởi phần Bodies (phần phân tích số liệu trong bài viết) sẽ thực hiện công việc đó.

Ví dụ: It is clear that while the yearly spending on mobile phones increased significantly, the opposite was true for national landline phone expenditure. Also, the figure for international fixed-line service was lowest during the period.

Bước 4: Lựa chọn, nhóm thông tin và viết 2 đoạn Body.

 • Trong mỗi đoạn, ta chỉ viết những thông tin nổi bật. Vì biểu đồ chứa nhiều thông tin, ta nên chọn lọc thông tin quan trọng nhất, không nên viết hết tất cả thông tin, số liệu vào bài tránh tình trạng thông tin quá nhiều, không cần thiết và sẽ dẫn đến không đủ thời gian.
 • Phải nêu được điểm tương đồng của các dữ liệu như xu hướng thay đổi của chúng (tăng lên, giảm xuống, không thay đổi…). Sau đó nhóm chúng vào làm hai nhóm thông tin để miêu tả trong 2 đoạn văn. Mỗi đoạn có 3 – 4 câu miêu tả cho một nhóm thông tin.

Chúng ta sẽ viết 2 đoạn cho dạng biểu đồ này mỗi đoạn sẽ viết 4-5 câu, dựa vào số lượng đường có trong biểu đồ ta sẽ có cách viết cụ thể.

Body 1: (từ 2001 đến 2006)

In 2001, there was an average of nearly $700 spent on national landline phones by US residents, in comparison with only around $200 each on mobile phones and international landline services. Over the next five years, the average amount poured into national
fixed-line phones fell by approximately $200. By constrast, yearly spending on
cell phones witnessed a significant increase of roughly $300. At the same time, the figure for overseas landline services fluctuated slightly below $300.

 

Body 2: (từ 2006 đến 2010)

In 2006, US consumers spent the same amount of money on mobile and national fixed-line services, with just over $500 on each. From the year 2006
onwards, it can be seen that the average yearly expenditure on mobile phones surpassed that on national fixed-line phones and mobile phones became the most common means of communication. To be specific, yearly spending on mobile phone services increased to nearly $750 in the last year, while the figure for national landline phone ones decreased to about $400 at the end of the period. During the same period, there was a stability in the figure for overseas phone calls.

5. Từ vựng mô tả xu hướng và cấu trúc cần dùng trong dạng Line graph trong IELTS Writing task 1.

5.1. Những từ ngữ mô tả xu hướng tăng giảm.

5.2. Từ vựng mô tả tốc độ hay mức độ của sự thay đổi

5.3. Cấu trúc miêu tả sự thay đổi

 • There+ be+ a/an + Adj + N  + in + “what” + complement+ Time/period

Ví dụ : There is a dramatic increase in the proportions of urban population in all 4 countries surveyed during the shown period.

 

 • S + experienced/ saw/ witnessed + a/an + Adj + Number+N + Time/ period

Ví dụ: The recruitment season at Foreign Trade University experienced a great number of students’ enrolment in economics majority in 2018.

 

 • A/an + Adj + N + Number + is/was/have been  seen/witnessed + in + S + Time/period

Ví dụ: A considerable amount of higher expenditure of healthcare  was witnessed in Singapore in the early of 21st century.

 

 • Time period + witnessed/saw/experienced + a/an +Adj + N + in + Noun phrase

Ví dụ: The period between 1990 and 2019 saw a significant increase in the consumption of high technolody household appliances in Vietnam.

5.4. Một số cấu trúc để bắt đầu đoạn Overview:

 • It is clear from the graph/table…
 • It can be seen from the graph/table…
 • It is evident that…
 • As the graph/table shows,…
 • As can be seen from the graph/table,…
 • As is shown by the graph/table,…
 • As is illustrated by the graph/table,…
 • From the graph/table it is clear,…

Trên đây, EFA Việt Nam đã tổng hợp thông tin và giới thiệu bạn cách viết dạng bài biểu đồ đường – Lines chart trong bài IELTS Writing Task 1. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn sẽ viết tốt hơn khi gặp dạng bài này. Chúc bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.