Hệ thống giáo dục Úc và Việt Nam có những điểm khác biệt đặc biệt trong đào tạo đại học và sau đại học. Chính vì vậy, EFA Việt Nam sẽ cung cấp cho bạn biết những kiến thức căn bản trong cẩm nang du học Úc về hệ thống giáo dục tại Úc để chuẩn bị thật tốt cho hành trang du học Úc của mình nhé!

Đào tạo phổ thông (Tiểu học và Trung Học)

Đào tạo phổ thông tương tự trên toàn Australia, chỉ có khác biệt nhỏ giữa các bang và vùng lãnh thổ. Bậc học này bắt buộc đối với các em có độ tuổi từ 6 đến 16 (Lớp 1 đến Lớp 9 hoặc Lớp 10). Đào tạo phổ thông có 13 năm và được phân chia như sau:

  • Tiểu học – Thời gian học là bảy hoặc tám năm, bắt đầu từNhà Trẻ/Mẫu Giáo đến Lớp 6 hoặc Lớp 7.
  • Trung học – Thời gian học là ba hoặc bốn năm, từ Lớp 7 đến Lớp 10, hoặc Lớp 8 đến Lớp 10.
  • Trung học Phổ thông – Thời gian học là hai năm, gồm Lớp 11 và Lớp 12.

Giáo dục đại học và cao đẳng

Giáo dục đại học và cao đẳng bao gồm đào tạo bậc đại học và cao đẳng và giáo dục và đào tạo nghề (VET).

Du học Úc bậc đại học và sau đại học

Dưới đây là một vài điều bạn nên biết về hệ thống giáo dục Úc bậc đại học và sau đại học:
• Chương trình cử nhân (Đại học) toàn thời gian cần ít nhất 3 năm học, trong khi bạn chỉ mất 1 năm để hoàn thành bậc cao học.
• Bên cạnh các trường đại học truyền thống, TAFE (Technical and Further Education) là hệ thống cao đẳng cấp bằng giúp bạn nối liền khoảng cách giữa trường trung học và đại học. Các khóa học ở TAFE nhấn mạnh về khía cạnh thực hành và kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực như Kinh doanh, Khách sạn, Du lịch, và Kỹ thuật.
• Các trường đại học tại Úc có 2 kỳ nhập học: Tháng hai và tháng bảy.

• Là sinh viên quốc tế, bạn sẽ phải đạt mức chuẩn về tiếng Anh. Một số học viện yêu cầu IELTS 6.0 (xấp xỉ) như tiêu chuẩn đầu của trường. Tuy nhiên mức điểm này cũng phụ thuộc vào chương trình học, vì vậy EFA Việt Nam khuyên bạn nên xác minh lại chắc chắn trước khi đăng ký. 
• Học phí phụ thuộc vào trường đại học, cấp học cũng như chương trình học. Học phí hệ cử nhân vào khoảng AU$15,000-AU$33,000 một năm. Tuy nhiên, Y và luật là hai chuyên ngành tốn nhiều chi phí hơn bình thường.

Lời khuyên EFA Việt Nam dành cho bạn

EFA Việt Nam khuyên bạn nghiên cứu các lựa chọn thật kỹ lưỡng ít nhất 2 năm trước khi lên đường. Khi nộp hồ sơ bạn cũng cần chú ý mốc thời gian khác nhau. Một lời khuyên chung là, nếu khóa học của bạn bắt đầu vào tháng hai, bạn có thể nộp hồ sơ vào tháng 11- 12, trong khi nếu chương trình học bắt đầu vào tháng bảy, bạn sẽ nộp hồ sơ vào tháng năm hoặc tháng sáu.

Ở phần tiếp theo Ad EFA sẽ mở ra cho bạn con đường tuyệt vời nhất để ghi danh vào những trường đại học tại Úc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.