Dạng bài liên quan đến Process (quá trình) trong Writing được coi như là “ác mộng” với người thi IELTS. Trước đây, dạng bài Process thường rất hiếm khi xuất hiện trong các kỳ thi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, mức độ xuất hiện của dạng bài này đã trở nên thường xuyên hơn. EFA Việt Nam hiểu rằng dạng bài Process có thể khiến các bạn thí sinh cảm thấy khá lo lắng. Và để “chinh phục” được dạng bài này, các bạn nên làm quen với cấu trúc bài cũng như nắm được các tips để làm bài thi một cách hiệu quả nhất nha!

Cấu trúc:

  1. Introduction

Paraphrase the question (Viết lại câu hỏi theo cách khác, sử dụng ngôn ngữ của chính bạn)

Ví dụ:

The process/ diagram + shows/ indicates/ illustrates/ gives/ presents + the production of…/ the process of producing/ making../ how …is produced/ made.

     2. Overview

Vai trò của Overview là giúp cho người đọc hiểu được tổng quan về quá trình/ sơ đồ đó. Tuỳ theo từng quá trình mà thí sinh có thể đề cập đến những thông tin khác nhau như: Kết quả của quá trình là gì? Điểm bắt đầu và kết thúc? Những biến đổi trong quá trình? Các bước/ giai đoạn của quá trình? Các yếu tố nổi bật trong quá trình

Ví dụ:

Nêu số lượng yếu tố, giai đoạn và kết quả: We can consider that it is a complex transaction with no fewer than five different parties involved and there are five different steps until the merchant receives payment.

Chỉ ra điểm bắt đầu, kết thúc và miêu tả sơ lược về quá trình: There are five stages in the process, starting/ beginning with providing information about…This information is then analysed, prepared for presentation and finally broadcast to the public.

      3. Body: (2 details)

Thường sẽ có 2 dạng process bao gồm:

Quá trình sản xuất nhân tạo (manufacturing process), một quá trình sản xuất một thứ gì đó như cafe, xi măng, bia, nước lọc…Lưu ý với dạng này, phải sử dụng các câu thể bị động để miêu tả quá trình.

Quá trình tự nhiên (natural process): ngược lại với quá trình nhân tạo, nó thường có sự can thiệp của các yếu tố bên ngoài, các cá thể tự phát triển và vận động, do đó dạng bài này thường sử dụng cấu trúc ở thể chủ động để miêu tả.

Đối với dạng Process, các bạn chú ý phải miêu tả lần lượt từng bước của quá trình và tuyệt đối không được bỏ qua các bước nào. Trong phần này, để mô tả các giai đoạn nên sử dụng các mệnh đề liên hệ, mệnh đề trạng ngữ và các từ nối chỉ thời gian.

Các từ ngữ ưu tiên sử dụng

Từ nối chỉ thời gian (Time connectors): sử dụng các từ ngữ này để diễn tả sự tiếp nối trong quá trình.

Ví dụ: To begin/ start, Firstly, Secondly, Thirdly, Following this, Next, Then, Before, After, Once, Finally

Động từ: Collect/ sort/ separate/ clean; build/ make/ produce; transport/ transfer.

Các bạn thí sinh nên cố gắng đa dạng các từ ngữ sử dụng, tránh lặp đi lặp lại các từ ngữ nhiều lần. Trong trường hợp “bí” từ, các bạn các thể sử dụng từ ngữ mà đề bài cho nhưng cần biến đổi dạng từ của nó đi. Ví dụ trong đề bài sử dụng động từ bạn có thể chuyển từ đó sang dạng danh từ hoặc sử dụng các từ đồng nghĩa.

Các cấu trúc nên dùng

Thể bị động (Passive): S + tobe + V-ed

Ví dụ: At the beginning of the process, clay is dug from the ground.

Mệnh đề quan hệ rút gọn với thể bị động: being + V-ed

Ví dụ: After being washed, the tomatoes are moved to the grilling stage.

Khi nói đến các thao tác trong quá trình dùng V-ing

Ví dụ: After that, the ground, frozen liquid is dried in a vacuum so that the water evaporates, leaving the coffee granules.

EFA Việt Nam mong rằng, thông qua bài viết này, các bạn thí sinh sẽ phần nào nắm rõ được cấu trúc của một bài Writing dạng Process cũng như học được các lưu ý bổ ích để “chiến đấu” và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS Writing nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.