Có thể nói IELTS Writing Task 2 là một trong những phần thi thường khiến các thí sinh lo lắng nhất. Bởi chủ đề Viết trong phần thi này rất đa dạng, thậm chí có rất nhiều chủ đề khá “khó nhằn”. Khi bắt đầu luyện IELTS Writing Task 2, nhiều thí sinh không xác định được lộ trình học hiệu quả là như thế nào, nên bắt đầu học từ đâu? Để có thể hoàn thành tốt phần thi này, trước hết EFA Việt Nam khuyên bạn nên nắm vững các dạng bài thường gặp của IELTS Writing Task 2 nha!

Dạng 1: Agree or Disagree Essay

Argumentative Essay còn có cái tên khác là dạng Opinion Essay. Dạng câu hỏi đưa ra một ý kiến cá nhân về các topic quen thuộc trong IELTS. Dạng này thường có các từ hỏi như sau:

 • What is your opinion?
 • Do you agree or disagree?
 • To what extent do you agree or disagree?

Dạng này yêu cầu thí sinh phải nêu rõ quan điểm của mình về một vấn đề và thuyết phục người đọc tại sao mình là đứng về phía đó. Thí sinh cần đưa ra dẫn chứng, giải thích và ví dụ để thuyết phục người đọc. Bạn có thể tùy chọn lập trường của mình, miễn là có đủ lý lẽ, dẫn chứng để thuyết phục người chấm. Bạn có thể “Agree”, “Disagree” hoặc “Partly Agree”. 

Lưu ý, bạn nên chọn lập trường mà bạn có thể bảo vệ tốt hơn (dù bạn thích nó hay không), chứ không dựa vào sở thích của bản thân. Điều này đảm bảo bạn có thể viết đủ dài và đủ sâu.

Cấu trúc bài viết Dạng bài: Agree or Disagree

Phần 1: Introduction

 • Sentence 1- Paraphrase Question
 • Sentence 2- Thesis Statement (It is agreed…/It is disagreed…/This essay agrees/disagrees…)
 • Sentence 3- Outline Sentence (This essay will discuss….)

Phần 2: Main Body 

Paragraph 1

 • Sentence 1- Topic Sentence
 • Sentence 2- Explain Topic Sentence
 • Sentence 3- Example
 • Sentence 4- Concession

Paragraph 2

 • Sentence 1- Topic Sentence
 • Sentence 2- Explain Topic Sentence
 • Sentence 3- Example
 • Sentence 4- Concession

Phần 3: Conclusion

 • Sentence 1- Summary
 • Sentence 2- Recommendation or Prediction

Dạng 2: Discussion Essay

Đề bài sẽ đưa ra hai quan điểm trái chiều nhau và đòi hỏi bạn bàn luận về cả hai vấn đề và đưa ra quan điểm của bản thân. Câu hỏi thường xuất hiện như: “Discuss both these views and give your opinion.” Bạn phải thảo luận về từng quan điểm một, mỗi đoạn thân bài dành cho một quan điểm. Bạn có thể nêu ra ý kiến hay lập trường của mình cho từng quan điểm ngay sau khi thảo luận trong phần thân bài.

Dạng bài này có 2 cách đưa ra đầu bài: 

 • Đưa ra 1 ý kiến và yêu cầu thảo luận 2 mặt của ý kiến đó 
 • Hoặc đưa ra 2 ý kiến và yêu cầu thảo luận 2 ý kiến đó. 

Dạng bài Discussion Essay cũng có thể hỏi về ý kiến cá nhân: Bạn đồng ý với ý kiến nào hơn? Bạn đồng ý với quan điểm nào hơn?

Cấu trúc bài viết dạng: Discussion

Phần 1: Introduction

 • Sentence 1- Paraphrase Question and/or state both view points.
 • Sentence 2- Thesis Statement
 • Sentence 3- Outline Sentence

Phần 2: Main Body 

Paragraph 1

 • Sentence 1- State first viewpoint
 • Sentence 2- Discuss first viewpoint
 • Sentence 3- Reason why you agree or disagree with viewpoint
 • Sentence 4- Example to support your view

Paragraph 2

 • Sentence 1- State second viewpoint
 • Sentence 2- Discuss second viewpoint
 • Sentence 3- Reason why you agree or disagree with viewpoint
 • Sentence 4- Example to support your view

Phần 3: Conclusion

 • Sentence 1- Summary
 • Sentence 2- State which one is better or more important

Dạng 3: Advantages and Disadvantages Essay

Dạng đề này rất dễ nhận dạng và chia bố cục, một đoạn thân bài sẽ viết về advantages và đoạn còn lại sẽ về disadvantages. Câu hỏi thường được đưa ra rất rõ ràng: What are the advantages and disadvantages of …? Discuss the advantages and disadvantages, Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion.

Cấu trúc dạng bài Advantages & Disadvantages

Phần 1: Introduction

 • Sentence 1- Paraphrase Question
 • Sentence 2- Outline Sentence

Phần 2: Main Body 

Paragraph 1

 • Sentence 1- State One Advantage
 • Sentence 2- Expand/Explain Advantage
 • Sentence 3- Example
 • Sentence 4- Result

Paragraph 2

 • Sentence 1- State One Disadvantage
 • Sentence 2- Expand/Explain Advantage
 • Sentence 3- Example
 • Sentence 4- Result

Phần 3: Conclusion

 • Sentence 1- Summary
 • Sentence 2- Opinion

Dạng 4: Causes and Effects/Causes and Solutions

Dạng này yêu cầu người viết về tác động/nguyên nhân và hướng giải quyết/vấn đề và hướng giải quyết. Theo đề bài thì bố cục đã rất rõ ràng, mỗi đoạn cho một ý lớn. Tuy nhiên cũng có thể tách Causes/Problems ra làm hai đoạn, Effects/Solutions chỉ nên viết trong một đoạn.

Cấu trúc dạng bài:

Phần 1: Introduction

 • Sentence 1- Paraphrase Question
 • Sentence 2- Outline Sentence

Phần 2: Main Body 

Paragraph 1

 • Sentence 1- State Problem
 • Sentence 2- Explain problem
 • Sentence 3- Result
 • Sentence 4- Example

Paragraph 2

 • Sentence 1- State Solution
 • Sentence 2- Explain Solution
 • Sentence 3- Example

Phần 3: Conclusion

 • Sentence 1- Summary
 • Sentence 2- Recommendation or Prediction

Dạng 5: Two-Part Question Essay

Với dạng này mỗi đề có hai câu hỏi và yêu cầu bạn lần lượt chỉ ra những lý do để trả lời từng dạng câu hỏi. Thông thường sẽ có một câu dẫn đề và theo sau là 2 câu hỏi.

Cấu trúc dạng bài:

Phần 1: Introduction

 • Sentence 1- Paraphrase Question
 • Sentence 2- Outline Sentence (mention both questions)

Phần 2: Main Body 

Paragraph 1

 • Sentence 1- Answer first question directly
 • Sentence 2- Explain why
 • Sentence 3- Further explain
 • Sentence 4- Example

Paragraph 2

 • Sentence 1- Answer second question directly
 • Sentence 2- Explain why
 • Sentence 3- Further explain
 • Sentence 4- Example

Phần 3: Conclusion

 • Sentence 1- Summary

EFA Việt Nam hy vọng qua bài chia sẻ này, các bạn đã nắm rõ 5 dạng đề trong IELTS Writing task 2. Nếu luyện tập viết các dạng đề này thường xuyên, bạn chắc chắn sẽ tự tin hơn trong phòng thi đó. Chúc các bạn sẽ đạt điểm tốt khi thi IELTS nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.