Từ vựng tiếng Anh được ví như “một kho tàng khổng lồ” mà ta chẳng bao giờ có thể biết hết nghĩa của chúng. Nếu gặp phải một bài IELTS Reading chứa kha khá các từ mới – thậm chí mang tính chuyên môn, học thuật cao, bạn sẽ làm gì? Đừng quá lo lắng, vì EFA Việt Nam sẽ “mách” bạn một số mẹo đoán nghĩa từ mới thật hiệu quả và chính xác nhất nha!

1. Dựa vào loại từ                                                  

Đầu tiên, bạn cần xem xét từ mới đó trong mối quan hệ với các từ xung quanh nó để xác định được loại từ của từ mới đó là danh từ, động từ hay tính từ…

Ví dụ : The Chinese people have their dreams — a powerful country, a good education, a happy family, or a bountiful harvest

Dựa vào kiến thức ngữ pháp, bạn có thể dễ dàng xác định “bountiful” là một tính từ bởi đứng trước là một mạo từ “a” và theo sau là một danh từ “harvest”. Đôi khi chỉ bằng cách xác định từ loại, bạn có thể nắm được ý chính của cả câu mà không cần phải tra ý nghĩa của từ đó.

2. Dựa vào cấu trúc câu

Nhiều trường hợp nghĩa của từ vựng mới đã nằm sẵn trong câu. Vậy thì hãy chú ý những câu có sử dụng dấu ngoặc đơn, ngoặc kép, gạch ngang hay dấu phẩy. Bởi đó chính là dấu hiệu của việc tác giả muốn giải thích những thông tin đứng trước đó.

Ví dụ:  He found the house, a weather beaten cardboard bungalow at eighty a month.

Từ “bungalow” nằm nhằm bổ nghĩa cho từ “house”, vì thế có thể suy đoán đây là chỉ một loại nhà ở.

3. Dựa vào sự tương đồng

Nếu trong câu có các từ như similarly, as well as, both, likewise,… bạn có thể đoán nghĩa của từ mới dựa vào sự tương đồng.

Ví dụ:  Taking out the garbage was an onerous task; likewise, washing dishes can be a hard job.

Từ “onerous” trong câu trên mang nghĩa gần giống với từ “hard”, bởi vì hành động liên quan đến 2 từ này được so sánh với nhau.

4. Dựa vào sự đối lập

Ngược lại với trường hợp thứ 3, nếu trong câu có những từ như however, on the other hand, instead of, but, while, though, bạn có thể dựa vào sự đối lập để đoán nghĩa của từ mới.

Ví dụ: At first, the labor union leaders and the factory owners argued about pay schedules and benefits; however, they finally came to a compromise.

Từ “compromise” có nghĩa là sự thỏa hiệp trong ngữ cảnh của câu trên, do ở vế trước từ “argued” mang nghĩa tranh luận.

5. Dựa vào ngữ cảnh

Phương pháp này được coi là cách hiệu quả nhất trong các cách trên, bởi vì không phải lúc nào bạn cũng có thể gặp được các dấu câu hoặc dấu hiệu đặc biệt như các trường hợp trên. Lúc ấy, bạn buộc phải suy luận dựa vào ngữ cảnh của câu để đoán được nghĩa của từ mới tiếng anh đó.

Kỹ năng đoán nghĩa của từ mới là một kỹ năng quan trọng và rất cần thiết. Nếu luyện tập thường xuyên sẽ giúp các bạn nâng cao kỹ năng đoán nghĩa chính xác của từ mà không cần phụ thuộc nhiều vào từ điển đó!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.