Paraphrasing (viết lại câu với nghĩa không đổi) là một trong những kỹ năng quan trọng không thể thiếu nếu bạn muốn đạt điểm cao trong các phần thi IELTS. Hãy cùng EFA Việt Nam tìm hiểu và luyện tập 4 cách viết lại câu phổ biến và giúp bạn viết câu đa dạng, ấn tượng hơn trong bài thi của mình nhé!

 1. Dùng từ đồng nghĩa

Một trong những cách để viết lại câu là các bạn có thể dùng từ đồng nghĩa “synonyms”. Sử dụng có từ khác nhau nhưng vẫn giữ nguyên nghĩa của câu sẽ cho thấy bạn có một vốn từ vựng đa dạng và phong phú.

Ví dụ 1:  The reasons for increasing levels of pollution are the development of industry and air travel.

 •  The cause of rising levels of pollution are the growth and expansion of industry as well as the number of people travelling by air.

Ví dụ 2: The chart shows the global sales of the top five mobile phone brands between 2017 and 2019.

 • The chart shows the global turnover from top five mobile phone companies from 2017 to 2019.

EFA Việt Nam xin giới thiệu bạn từ điển tra Synonym rất hiệu quả và Collocation – sự sắp xếp từ đó trong câu nhé.

Từ điển Synonym: https://www.thesaurus.com/

Từ điển Collocation:  http://www.ozdic.com/

 1. Thay đổi trật tự từ

Đây là phương pháp thay đổi trật tự từ trong câu (có thể kèm với thay từ đồng nghĩa) hay vị trí mệnh đề của câu hoặc dùng cấu trúc nhấn mạnh khiến cho việc diễn đạt câu văn trở nên hay hơn.

Ví dụ 1: Nowadays, many people have tendency for healthy life because of higher living standard.

Because of having higher living standard nowadays, many people have tendency for healthy life.

Ví dụ 2: She still went to school yesterday, even though it rained heavily

 • Despite the heavy rain, she still went to school yesterday.

Ví dụ 3: My sister listens to Korean pop songs and idols since she was a little girl

 • It is Korean pop songs and idols that my sister listens to since she was a little girl.
 1. Thay đổi dạng của từ

Linh hoạt thay đổi dạng của một từ sang động từ, danh từ, tính từ và trạng từ sẽ mang lại hiệu quả cao cho người thi trong các phần thi kĩ năng của IELTS. Bên cạnh đó,chúng ta cũng cần phải cân nhắc các yếu tố khác như ngữ pháp và ngữ nghĩa sao cho chính xác của câu văn.

Ví dụ 1: When When people overeat fast food, they can become obese.

 • The overeating of junk food can leads to obesity.

Ví dụ 2: There are a lot of reasons why people should change their jobs frequently.

 • There are many reasons why people should make frequent changes in their jobs.

Cách nhận biết dạng từ trong câu

Noun: (thường có các đuôi là) – ment, -ion, -ness, -ity

Adjective: (thường có các đuôi là) – able, -ible, – ive, – al, -ic, -ed, – ing

Verb: (thường có các đuôi là) – ise, – ate, – en

Adverb: (thường có đuôi là) -ly

 1. Thay đổi từ câu chủ động thành bị động

Câu bị động hay được sử dụng trong văn bản mang tính trang trọng và học thuật và vì vậy ta có thể sử dụng triệt để cấu trúc câu này trong bài thi IELTS , đặc biệt là Speaking và Writing.  

Ví dụ 1: Mary has created many cooking recipes for the party.

 • Many cooking recipes have been created for the party by Mary.

Ví dụ 2:  People say that the global warming has changed the worldwide climate every year.

 •  It is widely known that the worldwide climate has been changed every year by the global warming.

Hy vọng rằng việc tham khảo 4 phương pháp paraphrase trong các bài thi kĩ năng  IELTS mà EFA Việt Nam chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn thêm tự tin trong học tập cũng như thi cử nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.