Như các bạn đã biết, để đạt được số điểm như mong muốn trong bài thi IELTS, thí sinh cần phải có sự chuẩn bị và nỗ lực học tập không ngừng cho cả bốn kỹ năng. Trong số đó, Writing Task 2 đóng một vai trò không hề nhỏ và quyết định khá nhiều tới kết quả toàn bài thi. Vậy làm thế nào để có thể nắm được phương pháp triển khai viết bài một cách hiệu quả nhất? Qua bài viết sau, EFA Việt Nam xin gửi tới bạn một bài viết mẫu IELTS Writing Task 2 về phần 2-way question để giúp bạn tham khảo và hiểu rõ hơn về chiến lược học tập cho kỹ năng này nhé! 

IELTS Writing Task 2

Explain some of the ways in which humans are damaging the environment. What can governments do to address these problems? What can individual people do?

Humans are responsible for a variety of environmental problems, but we can also take steps to reduce the damage that we are causing to the planet. This essay will discuss environmental problems and the measures that governments and individuals can take to address these problems.

Two of the biggest threats to the environment are air pollution and waste. Gas emissions from factories and exhaust fumes from vehicles lead to global warming, which may have a devastating effect on the planet in the future. As the human population increases, we are also producing ever greater quantities of waste, which contaminates the earth and pollutes rivers and oceans.

Governments could certainly make more effort to reduce air pollution. They could introduce laws to limit emissions from factories or to force companies to use renewable energy from solar, wind or water power. They could also impose “green taxes” on drivers and airline companies. In this way, people would be encouraged to use public transport and to take fewer flights abroad, therefore reducing emissions.

Individuals should also take responsibility for the impact they have on the environment. They can take public transport rather than driving, choose products with less packaging, and recycle as much as possible. Most supermarkets now provide reusable bags for shoppers as well as “banks” for recycling glass, plastic and paper in their car parks. By reusing and recycling, we can help to reduce waste.

In conclusion, both national governments and individuals must play their part in looking after the environment.

 

(250 words)

 

Vocabulary: 

  • Take step to do sth: Áp dụng biện pháp để làm gì
  • Gas emission: Khí thải từ ga 
  • Global warming: Sự nóng lên toàn cầu
  • Devastating effect: Có hiệu ứng tàn phá ghê gớm
  • Contaminate the earth: Làm ô nhiễm trái đất
  • Make (more) effort to: Cố gắng làm gì 
  • Renewable energy: Năng lượng có thể tái tạo được
  • Impose “green taxes” on sb: Đánh thuế xanh lên ai
  • Take responsibility for: Chịu trách nhiệm về (điều gì)

 

Xem thêm: IELTS Writing Task 1: Mẫu dạng bài viết “Process” và từ vựng theo chủ đề “Water cycle”.

Tip for IELTS: Cách đạt điểm cao kỹ năng Coherence & Fluency trong IELTS Speaking.

IELTS Tip: Các cụm từ nối quan trọng trong IELTS Speaking và Writing.

 

Hy vọng rằng bài viết tham khảo trên đã giúp bạn hiểu hơn về cách triển khai ý tưởng và diễn đạt trong bài IELTS Writing Task 2 dạng bài 2-way question. EFA Việt Nam hi vọng rằng các bạn sẽ định hướng được phương pháp học tập phù hợp và đạt được kết quả thi như mong đợi nhé!