Với diễn biến phức tạp của COVID-19 hiện nay, không thể phủ nhận được mức độ nguy hiểm cũng như tốc độ lây lan nhanh chóng của đại dịch này tới xã hội trên toàn thế giới. Hiểu được những khó khăn của sinh với cuộc sống cách ly trong mùa dịch, University of Melbourne đã có những quỹ hỗ trợ khẩn cấp cho sinh viên. Hiểu được những khó khăn của sinh với cuộc sống cách ly trong mùa dịch, University of Melbourne đã có những quỹ hỗ trợ khẩn cấp cho sinh viên với mong muốn hạn chế được ảnh hưởng của đai dịch và hỗ trợ sinh viên để công việc học tập của các bạn vẫn được đảm bảo cũng như đạt hiệu quả tốt nhất có thể.

Úc

I. Quỹ hỗ trợ khẩn cấp là gì?

Quỹ hỗ trợ khẩn cấp mới này được thiết kế để cung cấp hỗ trợ cho những sinh viên gặp khó khăn về tài chính do COVID-19. Trường thấy rằng bạn có thể gặp phải những thách thức tài chính bất ngờ liên quan đến việc học của bạn do tình hình phát triển nhanh chóng này.

 Mục đích của quỹ hỗ trợ khẩn cấp:

 • Hỗ trợ sinh viên từ các nền tài chính có hoàn cảnh khó khăn không có quyền truy cập và không có khả năng chi trả chi phí máy tính hoặc internet tốc độ cao để hỗ trợ học tập hỗ trợ công nghệ hoặc đóng góp vào chi phí học tập tại nhà cho sinh viên.
 • Cung cấp hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho các sinh viên, do kết quả của COVID-19, đã mất một nguồn thu nhập an toàn và không còn có thể trả tiền thuê nhà, thực phẩm và các nhu yếu phẩm tương tự, nơi hỗ trợ của chính phủ không chi trả các chi phí này.
 • Hỗ trợ các sinh viên đang hoặc sắp bắt đầu một hoạt động du học đã được phê duyệt cho Học kỳ 1/2020, những người được yêu cầu từ bỏ kế hoạch học tập ở nước ngoài do COVID-19 và bảo hiểm du lịch không chi trả cho các chi phí hợp lý.

Đối với sinh viên học tập, tiêu chí đủ điều kiện bao quát để được xem xét hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ khẩn cấp là bạn hiện phải đăng ký ít nhất một môn học trong khóa học trong học kỳ 1/2020. Các nhà nghiên cứu sau đại học có thể đủ điều kiện để đăng ký một hoặc nhiều danh mục.

II. Các loại gói hỗ trợ từ University of Melbourne

1. Loại 1: IT upgrade and study support

a. Gói hỗ trợ sẽ bao gồm những gì?

Bạn sẽ có thể yêu cầu hỗ trợ đóng góp vào chi phí cho phần cứng CNTT (chủ yếu là máy tính xách tay), truy cập internet (gói dữ liệu) và nội thất văn phòng cần thiết cho nghiên cứu từ xa. Những sinh viên không có quyền truy cập vào tất cả hoặc một số các mặt hàng này đủ điều kiện để áp dụng. Quỹ không thể được truy cập để nâng cấp hoặc thay thế các mục hiện có.

Bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng mua hàng hoặc, trong trường hợp cần phải có tiền để mua, hãy tải lên một tuyên bố theo luật định nêu rõ những gì bạn đang mua với bằng chứng mua hàng được cung cấp ở giai đoạn sau (chúng tôi sẽ liên hệ với bạn).

Thanh toán sẽ dựa trên chi phí mua trung bình được xác định trước của máy tính xách tay / máy tính và màn hình, truy cập internet (thời gian giới hạn) và bàn hoặc ghế văn phòng. Số tiền được phân bổ được liệt kê dưới đây:

 • Lên tới $AU 1.000 cho máy tính xách tay / máy tính
 • Lên tới $AU 250 khi nâng cấp internet
 • Lên đến $AU 150 /bàn làm việc và $AU 75/ ghế văn phòng

b. Những điều kiện để được hưởng gói hỗ trợ?

 • Hiện đang theo học ít nhất một môn học cho Học kỳ 1, 2020. Hoặc là một ứng cử viên nghiên cứu sau đại học không nhận được học bổng, và ứng cử viên của họ đã bị mất hiệu lực.
 • Cung cấp một phác thảo chung về khó khăn bạn đang gặp phải và ảnh hưởng đến khả năng học tập của bạn (tối đa 500 từ).
 • Trở thành một sinh viên trong nước từ một hoàn cảnh khó khăn được xác định theo các hạng mục chương trình nhập học đặc biệt của Đại học Access Melbourne và Sau đại học:
 • Là người nhận các lợi ích của Centrelink đã được kiểm tra hoặc có thể cung cấp bằng chứng về việc nhận thu nhập từ các nguồn khác dưới mức thu nhập trung bình hàng tuần.
 • Đến từ vùng nông thôn hoặc khu vực tại thời điểm hoàn thành Lớp 12.
 • Là người gốc Úc theo xác nhận của Murrup Barak.
 • Là một sinh viên trong nước hoặc quốc tế trải qua khó khăn tài chính. Bạn sẽ cần cung cấp một tuyên bố trực tuyến với một tuyên bố đã ký như là một phần của ứng dụng của bạn nêu rõ những khó khăn bạn đang gặp phải và tại sao bạn không thể mua thiết bị / đồ nội thất này.
 • Cung cấp bằng chứng, chẳng hạn như một bức ảnh, tại sao việc học tại nhà hiện không thể thực hiện được.

2. Loại 2: Loss of income

a. Gói hỗ trợ sẽ bao gồm những gì?

Bạn sẽ có thể yêu cầu hỗ trợ để giúp bạn đáp ứng chi phí sinh hoạt tối thiểu trong suốt thời gian của học kỳ mà bạn đã mất một nguồn thu nhập an toàn do COVID-19. Điều này có thể bao gồm công việc được trả lương, gia đình hoặc các nguồn khác. Thanh toán thường sẽ dựa trên số tiền đã thỏa thuận mỗi tuần, có khả năng đến hết Học kỳ 1, 2020 cho những sinh viên đã mất thu nhập thường xuyên.

Các khoản thanh toán sẽ được thực hiện như một khoản trợ cấp hai tuần một lần từ ngày 6 tháng 4 năm 2020 (bao gồm mọi khoản thanh toán lại), cho dù đối với các mặt hàng cụ thể hoặc một khoản cho phép, cho đến khi kết thúc Học kỳ 1, 2020 vào ngày 3 tháng 7 năm 2020 (13 tuần kể từ ngày 6 tháng 4 năm 2020).

Trường sẽ thực hiện đánh giá lại vào cuối tháng 5 năm 2020, tại thời điểm nếu thu nhập hiện đang được nhận, bao gồm mọi lợi ích của Centrelink chưa nhận được trước đây, các khoản thanh toán của Quỹ hỗ trợ khẩn cấp có thể chấm dứt. Một phần mở rộng ngoài ngày 3 tháng 7 năm 2020 cũng sẽ được xem xét tùy theo hoàn cảnh.

b. Những điều kiện để được hưởng gói hỗ trợ?

Hiện đang theo học ít nhất một môn cho Học kỳ 1/2020. Hoặc là một ứng cử viên nghiên cứu sau đại học không có học bổng.

Bạn sẽ cần cung cấp tất cả các bằng chứng sau:

 • Một tường trình (statement) về cách thu nhập của bạn đã bị ảnh hưởng và sự mất thu nhập này đã ảnh hưởng đến khả năng học tập của bạn như thế nào
 • Tường trình về thu nhập trung bình bình thường của bạn từ việc làm hoặc gia đình trước COVID-19
 • Một tường trình về thu nhập trung bình hiện tại của bạn từ việc làm, gia đình hoặc các con đường hỗ trợ tài chính khác cho giai đoạn kết thúc vào ngày 3 tháng 7 năm 2020 
 • Các thanh toán, báo cáo ngân hàng hoặc khai báo theo luật định để hỗ trợ các điều trên.

3. Loại 3: Cancelled overseas study

a. Gói hỗ trợ sẽ bao gồm những gì?

Bạn sẽ có thể yêu cầu hỗ trợ chi trả một số chi phí bổ sung không được bảo hiểm du lịch, nếu bạn đã hoặc sắp bắt đầu, một hoạt động du học được phê duyệt cho Học kỳ 1/2020, nhưng phải từ bỏ kế hoạch du học của bạn như kết quả của COVID-19. Số tiền được trao sẽ được xác định bởi khoảng cách giữa chi phí hợp lý được yêu cầu và số tiền được giải quyết bằng bảo hiểm, trừ bất kỳ trường đại học hoặc hỗ trợ tài trợ nào khác đã được cung cấp. Các khoản thanh toán sẽ được dựa trên số tiền đã thỏa thuận dưới dạng đóng góp cho các chi phí bổ sung không được bảo hiểm chi trả.

b. Những điều kiện để được hưởng gói hỗ trợ?

 • Hiện đang đăng ký ít nhất một môn học trong Học kỳ 1 2020, hoặc một ứng cử viên nghiên cứu sau đại học mà ứng cử viên chưa hết hạn, hoặc đã nghỉ phép sau đó do kết quả học tập ở nước ngoài bị hủy bỏ
 • Đã được đi du lịch Đại học đã được phê duyệt đã được ghi nhận trên các hệ thống Đại học có liên quan
 • Cung cấp bằng chứng rằng bạn đã nộp đơn yêu cầu bảo hiểm và yêu cầu đã được xử lý (nghĩa là bằng chứng giải quyết)
 • Tuyên bố rằng bạn không nhận được bất kỳ khoản tài trợ du lịch nào khác hoặc các hình thức hỗ trợ chính thức khác từ Trường đại học hoặc các hình thức hỗ trợ khác.

III. Cách nhận gói hỗ trợ khẩn cấp

1. Để đăng ký thanh toán Quỹ hỗ trợ khẩn cấp, bạn cần hoàn thành một mẫu đơn yêu cầu:

 • Thông tin cá nhân của bạn
 • Một tuyên bố về những khó khăn bạn đang gặp phải và ảnh hưởng đến khả năng học tập của bạn
 • Tất cả bằng chứng cần thiết cho danh mục hỗ trợ mà bạn đang yêu cầu được nêu trong mỗi danh mục.

Bạn có thể đăng ký theo đường link sau: LINK

2. Thời hạn đăng ký và thông tin cần hỗ trợ

Bạn có thể nộp đơn bất cứ lúc nào cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2020. Trường sẽ nỗ lực để xử lý đơn của bạn trong vòng 7-10 ngày làm việc. Nếu thời gian quay vòng này tăng do nhu cầu, trang này sẽ được cập nhật với thời gian chờ đợi dự kiến. Khi đơn đăng ký của bạn được chấp thuận, thanh toán sẽ được thực hiện vào tài khoản ngân hàng Úc của bạn trong vòng hai tuần. Nếu bạn không có tài khoản ngân hàng Úc, chúng tôi có thể đợi cho đến khi bạn mở một tài khoản hoặc thực hiện các thỏa thuận khác.

Nếu bạn không chắc chắn mình có đủ điều kiện để đăng ký hay không, vui lòng liên hệ với 13 MELB (13 6352) hoặc +61 3 9035 5511 nếu bạn gọi từ bên ngoài nước Úc.

 

Đó là thông tin về quỹ hỗ trợ khẩn cấp COVID-19 đến từ University of Melbourne mà EFA Việt Nam đã tổng hợp cho bạn. Nếu bạn đang gặp khó khăn và cần sự hỗ trợ thì hãy xem xét điều kiện để nộp đơn đăng ký. Nếu còn bất cứ thắc mắc về thông tin nào thì hãy liên lạc với EFA Việt Nam để được giải đáp một cách kịp thời nhé!