Giữa 2 phần IELTS Writing, có lẽ Task 2 được xem là bài thi khó khăn nhất. Nhiều bạn khá lúng túng không biết làm sao để viết câu Main Idea cho từng đoạn văn trong thân bài. Vậy viết Main Idea cho bài IELTS Writing Task 2 như thế nào cho chính xác đây? Qua bài viết này, EFA Việt Nam sẽ hướng dẫn cho các bạn tất tần tật các cách viết câu Main Idea trong IELTS Writing Task 2 nhé!

Main Idea trong IELTS Writing Task 2

I. Khái niệm về Main Idea?

Main Idea (còn gọi là Topic Sentence) chính là luận điểm chính mà bạn đưa ra để bảo vệ quan điểm của mình. Câu văn này nói lên ý chính của cả đoạn văn (Paragraph). Vì vậy, bạn cần viết câu Main Idea thật rõ ràng, súc tích và cô đọng hết sức có thể. Như vậy, người đọc có thể nắm được nội dung chính của toàn bộ đoạn văn bạn viết.

Ví dụ: Nếu bạn muốn đưa ra quan điểm của bạn là: Hút thuốc lá sẽ không tốt cho sức khỏe. Sau đó triển khai phân tích từng tác hại của việc hút thuốc lá:

Tác hại 1: Hút thuốc lá có nguy cơ dẫn tới ung thư phổi.

Tác hại 2: Hút thuốc lá là nguyên nhân dẫn đến bệnh tim mạch và đột quỵ. 

Tác hại 3: Hút thuốc lá sẽ làm hơi thở có mùi khó chịu và làm xỉn men răng.

Như vậy, Main Idea của bạn chính là những tác hại 1-2-3 của việc hút thuốc lá.

 

BUILDING BODY PARAGRAPHS
Body Example
Topic sentence (idea) One problem in big cities is the lack of green spaces.
Support/explain For example, in the city where I live, we only have one small park, which is itself surrounded by concrete buildings.
Example This is an issue because city citizens need green areas in order to relax, and the plants and trees also help to filter the air.
Solution To solve this problem, city authorities must invest more in building parks and gardens.
Result As a result, the people who live in cities will suffer from less stress and breathe cleaner and safer air.

II. Cách viết câu Main Idea cho Writing Task 2.

Để đạt được tiêu chí Cohesion và Coherence, bạn cần viết một câu chủ đề nói lên ý chính của mỗi đoạn văn. Câu Main Idea thực sự không khó viết. Hãy viết nó thật đơn giản, rõ ý và đặt ở đầu mỗi đoạn văn để nêu lên ý chính của đoạn đó. Việc đặt ở đầu đoạn sẽ giúp cho giám khảo chấm bài dễ theo dõi bố cục và chấm điểm hơn.

Câu Main Idea khiến cho giám khảo dễ dàng nắm được ý chính của từng đoạn văn, cấu trúc của tổng thể bài viết. Vì vậy khi viết IELTS Writing Task 2, thí sinh nên dành thời gian vạch ra các Luận điểm và trình bày bằng câu Main Idea sẽ giúp bài viết mạch lạc và rõ ràng hơn.

 

Có 02 cách viết Main Idea trong IELTS Writing Task 2:

  • Cách 1: Nói thẳng luôn vào vấn đề (nếu chỉ có 1 quan điểm hoặc 1 ý tưởng xuyên suốt bài).

Ví dụ: 

+ In my opinion, the overuse of private vehicles is the main cause of traffic congestion.

+ In my opinion, junk food is the main cause of childhood obesity.

Sau đó, bạn sẽ giải thích quan điểm trên bằng cách giải thích, đưa ra hậu quả và các ví dụ cụ thể trong phần còn lại của bài. Những luận cứ chi tiết và ví dụ cụ thể có vai trò bổ sung cho luận điểm rõ ràng hơn bạn nhé! Như vậy, đoạn văn sẽ gồm 1 Main Idea và nhiều Supporting Sentences để giải thích, chứng minh, phân tích nội dung ở câu chủ đề. Bạn nên dùng các Transitional words để làm rõ thông tin như furthermore, moreover, indeed, in fact, particularly, in addition… hay để đưa ra hệ quả như: As a result, consequently,…

  • Cách 2: Viết câu Main Idea để gián tiếp giới thiệu các ý sau đó (với bài viết có nhiều hơn 2 quan điểm/ý tưởng).

Ví dụ:

+ There are two main cause/several causes of childhood obesity.

+ There are two main causes (or ‘several causes’) of traffic congestion.

Sau đó, Bạn sẽ giải thích, sử dụng kiểu liệt kê các luận cứ để chứng minh cho luận điểm bằng các từ như firstly, secondly, finally, besides, in addition,... Vì vậy, đoạn văn sẽ có nhiều ý liên quan đến chủ đề thể hiện ở câu chủ đề, nó đóng vai trò gợi mở và đoạn văn sẽ mang tính liệt kê.

Lưu ý: Nếu bạn đưa ra 2 quan điểm trong câu Main Idea, thì xuyên suốt toàn bài nên trình bày đầy đủ cả 2 ý này. Vì nếu chỉ phân tích 1 ý thì bạn sẽ bị trừ điểm ở tiêu chí tính nhất quán trong đoạn văn.

III. Ví dụ cụ thể về Main Idea.

  • Cách 1:

Ví dụ 1:

Countries with a large proportion of young adults may experience problems related to employment. If considerable numbers of people leave school or university at the same time, there will be intense competition for jobs. This oversupply of labour could cause an increase in unemployment, or lead to poorer working conditions as employers realise that they can bring wages down and exploit young workers. Another possible consequence might be that young adults are forced to migrate abroad in search of work. An exodus of well-qualified young graduates and workers is often referred to as a ‘brain drain’, and this is not a desirable outcome for any country.

Phân tích chức năng của từng câu trong bài:

Main Idea: Countries with a large proportion of young adults may experience problems related to employment (Tập trung một vấn đề duy nhất là ‘các vấn đề liên quan đến việc làm).

Supporting sentence 1: If considerable numbers of people leave school or university at the same time, there will be intense competition for jobs. (câu này giải thích rõ hơn cho câu trước, ý nói ‘sẽ có sự cạnh tranh việc làm gay gắt’)

Supporting sentence 2: This oversupply of labour could cause an increase in unemployment, or lead to poorer working conditions as employers realise that they can bring wages down and exploit young workers. (câu này nêu lên các hệ quả tiêu cực của vấn đề: tăng tỷ lệ thất nghiệp, điều kiện làm việc không tốt).

Supporting sentence 3: Another possible consequence might be that young adults are forced to migrate abroad in search of work. (đưa ra thêm hệ quả: ‘xuất khẩu lao động’)

Supporting sentence 4: An exodus of well-qualified young graduates and workers is often referred to as a ‘brain drain’, and this is not a desirable outcome for any country. (đưa ra thêm hệ quả: ‘chảy máu chất xám’).

Ví dụ 2:

Topic: For school children, their teachers have more influence on their intelligence and social development than parents. To what extent do you agree or disagree?

Với topic này, bạn cần giải thích việc phụ huynh có sức ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của trẻ. Bạn có thể đào sâu lập luận bằng cách so sánh với giáo viên, hoặc đưa ra phần giả thiết trái ngược để không bị tắc mạch ý tưởng. Ví dụ: Children look up to parents as role models, which means if the way their mother or father acts contradicts the virtues taught in class, it is unlikely that these values will not be instilled in children

Phân tích chức năng của từng câu trong bài:

Main paragraph: Explain why parents also play a important role in the development of children.

Topic Sentence: It would be imprudent to downplay the importance of parents in children’s personal growth.

Explain – Compare: While teachers indeed teach students a wealth of knowledge at school, their efforts would be futile if this knowledge is not reinforced at home.

Explain – Contrast: Beside this, children look up to parents as role models, which means if the way their mother or father acts contradicts the virtues taught in class, it is unlikely that these values will not be instilled in children.

Example: For example, children who grow up with abusive parents are likely to adopt the same aggressive tendency that they see in their household, regardless of how they are taught to behave at school.

Conclusion: This is a testament to how parents and teachers need to work in tandem to best foster children’s growth.

 

  • Cách 2:

Ví dụ 1:

Countries with a large proportion of young adults may experience various problems. Firstly, if considerable numbers of people leave school or university at the same time, there will be intense competition for jobs. This oversupply of labour could cause an increase in unemployment. Secondly, an abundance of working-age adults may result in higher rates of poverty and falling living standards, as governments or local councils are unable to meet the demand for the provision of housing and public services. Finally, there is a risk that rates of crime and antisocial behaviour may rise if the needs of a young population are not met.

Phân tích chức năng của từng câu trong bài:

Main Idea: Countries with a large proportion of young adults may experience various problems (gợi mở có nhiều vấn đề mà dư thừa lao động sẽ gây ra, không cụ thể vấn đề nào).

Supporting sentence 1: Firstly, if considerable numbers of people leave school or university at the same time, there will be intense competition for jobs (nêu vấn đề đầu tiên ‘cạnh tranh việc làm gay gắt’)

Supporting sentence 2: This oversupply of labour could cause an increase in unemployment. (Câu này giải thích thêm cho vấn đề 1 & nêu thêm hệ quả – tỷ lệ thất nghiệp tăng).

Supporting sentence 3: Secondly, an abundance of working-age adults may result in higher rates of poverty and falling living standards, as governments or local councils are unable to meet the demand for the provision of housing and public services. (nêu vấn đề thứ 2: ‘đói nghèo & chất lượng đời sống giảm’)

Supporting sentence 4: Finally, there is a risk that rates of crime and antisocial behaviour may rise if the needs of a young population are not met. (nêu vấn đề thứ 3: ‘tăng tỷ lệ tội phạm)

Ví dụ 2:

Topic: Some people believe that school children should not be given homework by their teachers, whereas others argue that homework plays an important role in the education of children. Discuss both of these views and give your own opinion.

A. INTRODUCTION: 

Paraphrase: Whether or not teachers should give students homework has long been a matter of debate.

Opinion: While many people hold the view that homework is not a necessary part of the curriculum, I believe children should do more work at home.

B. BODY:

a) View 1: Children should not be given homework.

Topic Sentence: There are several reasons why people might argue that homework is an unnecessary burden on children.

Supporting Idea 1: Firstly, some individuals believe time off school should be spent on outdoor activities to help students develop their soft skills.

Supporting Idea 2: Secondly, many parents would agree that studying too much can affect students’ health and increases their level of stress.

b) View 2: Homework plays an important role.

Topic Sentence: In spite of the above arguments, I support the view that homework has an important role to play in the schooling of children.

Supporting Idea 1: The main benefit of homework is that it encourages independent learning and fosters learners’ autonomy.

Supporting Idea 2: Moreover, studying at home give slower students more time to improve their academic ability.

C. CONCLUSION:

In conclusion, homework certainly has its drawbacks, but I believe that the benefits outweigh them in the long term.

Bài viết mẫu: (270 words, band 9)

People’s opinions differ as to whether or not school children should be given homework. While there are some strong arguments against the setting of homework, I still believe that it is a necessary aspect of education.

There are several reasons why people might argue that homework is an unnecessary burden on children. Firstly, there is evidence to support the idea that homework does nothing to improve educational outcomes. Countries such as Finland, where school children are not given homework, regularly top international educational league tables and outperform nations where setting homework is the norm. Secondly, many parents would agree that the school day is already long enough, and leaves their children too tired to do further study when they return home. Finally, it is recognized that play time is just as beneficial as study time from the perspective of brain development.

h

In spite of the above arguments, I support the view that homework has an important role to play in the schooling of children. The main benefit of homework is that it encourages independent learning and problem solving, as children are challenged to work through tasks alone and at their own pace. In doing so, students must apply the knowledge that they have learnt in the classroom. For example, by doing mathematics exercises at home, students consolidate their understanding of the concepts taught by their teacher at school. In my view, it is important for children to develop an independent study habit because this prepares them to work alone as adults.

In conclusion, homework certainly has its drawbacks, but I believe that the benefits outweigh them in the long term.

Xem thêm: IELTS Writing Task 1: Mẫu dạng bài viết “Process” và từ vựng theo chủ đề “Water cycle”.

IELTS Tip: Cách ghi điểm hiệu quả trong tiêu chí Task Response trong IELTS Writing Task 2.

 

Trên đây là tổng hợp tips cho IELTS Writing Task 2 cực kì hữu ích. Qua bài viết này, EFA Việt Nam hy vọng bạn đã nắm rõ cách viết câu Main Idea giúp tăng điểm IELTS Writing của mình. hy vọng sẽ giúp ích cho bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình ôn luyện, đừng ngần ngại mà hãy đặt câu hỏi cho chúng mình ở phần comment bên dưới nhé. EFA Việt Nam xin chúc các bạn thành công!