IELTS Writing Task 2 đóng một vai trò không hề nhỏ và quyết định khá nhiều tới kết quả toàn bài thi. Vậy làm thế nào để có thể nắm được phương pháp triển khai viết bài một cách hiệu quả nhất? Hãy cùng EFA Việt Nam tham khảo một bài viết mẫu Writing Task 2 dạng Opinion essay để hiểu rõ hơn về chiến lược học tập cho kỹ năng này nhé! 

Sample for IELTS Writing Task 2 Opinion essay
1. Bài viết mẫu IELTS Writing Task 2: Opinion essay

Đề bài:

Universities should accept equal numbers of male and female students in every subject. To what extent do you agree or disagree? 

Bài làm

In my opinion, men and women should have the same educational opportunities. However, I do not agree with the idea of accepting equal proportions of each gender in every university subject. Having the same number of men and women on all degree courses is simply unrealistic. Student numbers on any course depend on the applications that the institution receives. If a university decided to fill courses with equal numbers of males and females, it would need enough applicants of each gender. In reality, many courses are more popular with one gender than the other, and it would not be practical to aim for equal proportions. For example, nursing courses tend to attract more female applicants, and it would be difficult to fill these courses fifty per cent of the places needed to go to males. Apart from the practical concerns expressed above, I also believe that it would be unfair to base admission to university courses on gender. Universities should continue to select the best candidates for each course according to their qualifications. In this way, both men and women have the same opportunities, and applicants know that they will be successful if they work hard to achieve good grades at school. If a female student is the best candidate for a place on a course, it would be wrong to reject her in favour of a male student with lower grades or fewer qualifications. In conclusion, the selection of university students should be based on merit, and it would be both impractical and unfair to change to a selection procedure based on gender. 

(265 words, band 9)

 

2. Từ vựng 

 • gender: giới tính.
 • opportunity: cơ hội.
 • equal proportions: tỷ lệ bằng nhau.
 • unrealistic: không thực tế.
 • depend on: phụ thuộc vào.
 • application: đơn đăng kí.
 • admission: sự nhập học.
 • unfair: không công bằng.
 • qualifications: khả năng chuyên môn.
 • candidate: ứng cử viên.
 • achieve: hoàn thành.
 • reject: từ chối.
 • merit: thành tích.
 • impractical: không thực tế.

 

Xem thêm: IELTS Writing Task 2: 10 bài mẫu cực hay cho dạng đề Agree or Disagree đạt Band 9.0

Xem thêm: IELTS Writing Task 2: Sample for Discussion Essay

 

Hy vọng bài viết tham khảo trên sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách thức triển khai ý tưởng và diễn đạt trong bài IELTS Writing Task 2 dạng dài Opinion essay. EFA Việt Nam hy vọng rằng bạn sẽ có những định hướng rõ ràng trong phương pháp học tiếng Anh. Chúc bạn thành công và có được kết quả thi như mong đợi!