Thành ngữ là một yếu tố khiến cho một văn bản, một câu chuyện nào đó trở nên thú vị hơn rất nhiều. Sau đây là một bài viết ngắn về một triết lý đơn giản trong cuộc sống. Các bạn hãy thử đọc đoạn văn một lần để hiểu ý chính mà không sử dụng các định nghĩa thành ngữ. Trong lần đọc thứ hai, hãy sử dụng các định nghĩa để giúp bạn hiểu văn bản trong khi học các thành ngữ mới. Bạn sẽ tìm thấy các định nghĩa thành ngữ và một câu đố ngắn về một số thành ngữ ở cuối câu chuyện. Cùng EFA Việt Nam tìm hiểu về những thành ngữ các bạn nhé !

Idioms in context - Thành ngữ

A Little Life Philosophy

Paragraph 1

Here are some thoughts on how to live a reasonably balanced life. These aren’t any great insights, just everyday thoughts on how to be satisfied and relatively happy despite the curves that life throws us at times. First and foremost, it’s important to find people that you like. That means finding someone who won’t make you feel put upon. That’s truly a horrible feeling! It’s also a good idea to find people who aren’t going to press your buttons too much. Friends will kid around, but good friends will hit a happy medium between joking and respecting each other. On the topic of friends, it’s a good idea to treat your friends like you’d like them to treat you. It’s simple, but put this advice into practice and you’ll be surprised at what great friends you find. 

Paragraph 2

In these modern times, we all enjoy having the latest, greatest products such as smart phones and stylish clothing. Just remember that all that glitters is not gold. It is helpful to always keep the presence of mind about you when shopping. Rather than fall into the trap of using your credit card too much, wait a day or two. Try this trick the next time your heart skips a beat because some beautiful piece of technology calls to you from the shop window. Once you’ve got this technique under your belt, you’d be surprised how much you will save.

Paragraph 3

Finally, when things do go wrong be careful and take it slowly. Take a few deep breaths, regain your composure, and then act. Unfortunately, we all get the short end of the stick at times. When this happens, know that life doesn’t turn on a dime. Ups and downs are all part of the puzzle that is life. Taking this approach will make problems run like water off a duck’s back. You’ll need to straighten things out from time to time, but you’ll know it’s not the end of the world. Of course, it’s also a good idea to cross bridges when you come to them rather than worry too much about everything that could go wrong in life!

Thành ngữ và biểu cảm:

 • All that glitters is not gold: Không phải mọi thứ có bề ngoài tốt đẹp là tốt đẹp bên trong
 • Cross a bridge when one comes to it: Xử lý một vấn đề khi xảy ra, không cần phải lo lắng sớm. Thường có hàm ý rằng không nên quá lo lắng trước về một vấn đề nào đó.
 • Fall into the trap: Làm một điều gì đó người khác muốn bạn làm để lợi dụng bạn.
 • Feel put-upon: Cảm giác như ai đó đang ép bạn làm điều bạn không muốn.
 • Get something under one’s belt: Trải nghiệm một điều gì đó.
 • Get the short end of the stick: Thua trong một cuộc đàm phán, thỏa thuận nào đó và nhận được phần lợi ích ít hơn.
 • Have the heart skip a beat: Cực kì bất ngờ về một điều gì đó.
 • Hit a happy medium: tìm sự hài lòng dung hòa giữa mọi thứ.
 • Kid around: đùa vui 
 • Presence of mind: Khả năng suy nghĩ thấu đáo về một điều gì đó. Suy nghĩ một cách lý trí thay vì cảm xúc.
 • Push someone’s buttons: làm một ai đó tức giận.
 • Put something into practice: đưa (một ý tưởng) vào thực tiễn.
 • Regain one’s composure: Cân bằng lại cảm xúc sau khi trải qua trạng thái xúc động như giận dữ, buồn bực, chán nản,…
 • Run like water off a duck’s back: Không làm phiền hay gây ảnh hưởng tới ai đó.
 • Straighten something out: giải quyết một vấn đề.
 • Throw someone a curve ball: Làm điều gì đó khiến người khác bất ngờ, thường ám chỉ những hành động tiêu cực .
 • Turn on a dime: Thay đổi mà không hề do dự.

Bài tập vận dụng:

Các bạn hãy kiểm tra sự hiểu biết của mình về các thành ngữ và thành ngữ mới với bài tập nhỏ này nhé: 

 1. Jennifer feels ___________ by her boss at work. She’s always asking her to stay and work overtime. 
 2. I wish you wouldn’t ________________. This is serous business for serious people!
 3. Luckily, Tom had the _________________ to bring all the equipment despite the crazy rush to leave this morning.
 4. I’d like to get a climb of Mt. Hood _______________. It must be an amazing adventure.
 5. I’m trying to put my philosophy __________________ every day. It’s not always easy!
 6. I wish you would stop pushing my _________________. I don’t want to argue with you.
 7. I’ve hit a ___________________ between work and free time.
 8. My heart skipped __________ when I heart the news about their marriage.
 9. He fell into _____________ when he agreed to give her lessons for free.
 10. I’m afraid you’ve gotten ___________________________. Next time will be better!

Đáp án: 

 1. put-upon
 2. kid around
 3. presence of mind
 4. under my belt
 5. into practice
 6. buttons
 7. happy medium
 8. a beat
 9. a trap
 10. the short end of the stick

Vừa rồi là văn bản về một triết lý đơn giản trong cuộc sống và một số thành ngữ rất hay, phần lớn liên quan tới cảm xúc của con người. EFA Việt Nam mong rằng qua bài viết này, bạn có thể mở rộng kiến thức Tiếng Anh của mình hơn và có thể áp dụng vào thực tế. Để có thêm những kiến thức Tiếng Anh bổ ích hãy truy cập EFA Việt Nam các bạn nhé. Chúc các bạn may mắn và thành công !