Cách tính điểm TOEIC

cach tinh diem toeic

Đối với các thí sinh dự thi TOEIC thì cách tính điểm là một trong những vấn đề hàng đầu mà các bạn quan tâm. Để giải đáp cho những thắc mắc này, EFA Việt Nam xin giới thiệu cách tính điểm TOEIC như sau:

Nhầm lẫn của nhiều người:


Điểm Toeic cao nhất là: 990/200 câu = 4,95
Vậy nếu làm đúng một câu là được: 4,95 điểm, làm được bao nhiêu câu thì cứ nhân lên.., Điều đó không đúng.

Điểm Toeic là một con số chẵn: 250, 300, hoặc 395điểm chẳng hạn. Không có 395,5 hoặc 350,5 điểm.

Thật ra:


Bạn làm

Phần Listening được 40câu/100 thì được 185 điểm.
Phần Reading được 50câu/100 được 215 điểm.
185 + 215 = 400 điểm.

Theo tiêu chuẩn bạn đã đạt rồi.

 

Nếu bạn may mắn:


Phần Listening làm đúng 80câu/100 thì được 440điểm.
Phần Reading làm đúng 90câu/100 thì được 450điểm.
440+450=890 điểm.


Dưới đây là một mẫu danh sách điểm, được tính cho số lượng câu đúng của 2 phần Listening và Reading.

Mỗi bài thi TOEIC sẽ có cách tính điểm khác nhau nhưng không chênh lệch nhiều

 

Câu đúng

Điểm nghe

Điểm Đọc

 

Câu đúng

Điểm nghe

Điểm Đọc

 

Câu đúng

Điểm nghe

Điểm Đọc

1

5

5

 

35

160

120

 

68

365

325

2

5

5

 

36

165

125

 

69

370

330

3

5

5

 

37

170

130

 

70

380

335

4

5

5

 

38

175

140

 

71

385

340

5

5

5

 

39

180

145

 

72

390

350

6

5

5

 

40

185

150

 

73

395

355

7

10

5

 

41

190

160

 

74

400

360

8

15

5

 

42

195

165

 

75

405

365

9

20

5

 

43

200

170

 

76

410

370

10

25

5

 

44

210

175

 

77

420

380

11

30

5

 

45

215

180

 

78

425

385

12

35

5

 

46

220

190

 

79

430

390

13

40

5

 

47

230

195

 

80

440

395

14

45

5

 

48

240

200

 

81

445

400

15

50

5

 

49

245

210

 

82

450

405

16

55

10

 

50

250

215

 

83

460

410

17

60

15

 

51

255

220

 

84

465

415

18

65

20

 

52

260

225

 

85

470

420

19

70

25

 

53

270

230

 

86

475

425

20

75

30

 

54

275

235

 

87

480

430

21

80

35

 

55

280

240

 

88

485

435

22

85

40

 

56

290

250

 

89

490

445

23

90

45

 

57

295

255

 

90

495

450

24

95

50

 

58

300

260

 

91

495

455

25

100

60

 

59

310

265

 

92

495

465

26

110

65

 

60

315

270

 

93

495

470

27

115

70

 

61

320

280

 

94

495

480

28

120

80

 

62

325

285

 

95

495

485

29

125

85

 

63

330

290

 

96

495

490

30

130

90

 

64

340

300

 

97

495

495

31

135

95

 

65

345

305

 

98

495

495

32

140

100

 

66

350

310

 

99

495

495

33

145

110

 

67

360

320

 

100

495

495

34

150

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm anh ngữ và tư vấn du học EFA Việt Nam